23.08.2017 | Felleskjøpet

Gir trygghet rundt driftssikkerhet

Kompaktlastere opererer i krevende miljø som preges av strø, støv, møkk, høy eller silo. For mange av våre kunder har dette blitt en viktig maskin, som på grunn av sin smidighet og størrelse kan kjøres helt inn på fôrbrettet. Branntilfellene er sjeldne tilfeller med tanke på det store antallet Avanter som finnes på gårder i landet. For Felleskjøpet er det svært viktig å gi sine kunder trygghet rundt driftssikkerheten til maskinen, og i samarbeid med leverandøren ønsker Felleskjøpet å redusere risikoen ytterligere. Tilbudet om sikkerhetssjekk er utarbeidet i samarbeid med leverandøren av Avant kompaktlastere, og er igangsatt for å forhindre varmgang.

3000 Avant-eiere har blitt informert om sikkerhetssjekken. Tilbudet om gratis sikkerhetssjekk gjelder dieseldrevne, rammestyrte Avanter som er mindre enn fem år gamle. Inkludert i tilbudet er en sytten punkts sikkerhetssjekk, og ettermontering av to 70 A sikringer.

Tilbud om sikkerhetssjekk gjelder også dersom du har en Avant som er eldre enn fem år, men du må da selv ta kostnaden for sikkerhetssjekken. Sikkerhetssjekk inklusiv ettermontering av to 70 A sikringer skjer da til en fordelaktig pris. Om du har kjøpt en brukt Avant og ikke fått den registrert på deg som eier i Felleskjøpets systemer, kan du ta kontakt direkte med et av Felleskjøpets verksted for tilbud om sikkerhetssjekken.

De som i dag har en kompaktlaster kan også sikre seg ytterligere ved å gjøre enkle tiltak som er beskrevet i brukermanualen.

Viktige grep for sikrere bruk av kompaktlaster:

 • Ved parkering innendørs - skru alltid av hovedstrømsbryter for å;
  - Hindre at uvedkommende kan bruke maskinen
  - Sikre maskinen ved en eventuell kortslutning
 • Følg inspeksjons-, service- og vedlikeholdsinstruksjoner
 • Utfør daglig kontroll av maskinen i henhold til brukermanual, deriblant:
  - Avklar behov for smøring
  - Sjekk at motorrom og radiator er rene
  - Se etter oljelekkasjer
  - Inspiser tilstanden på maskinen – visuell inspeksjon
  - Utbedre feil eller lekkasjer umiddelbart
 • Spesielt viktig med rengjøring av motorrommet. Rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual
 • Kontroller batteri, rengjør batteri og batteripoler
 • Ved bruk av motorvarmer: Bruk denne kun 30 minutter av gangen
 • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare
 • Unngå drivstoffsøl under påfylling