02.09.2022 | Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur

Den er også aktuell for delgjødsling i korn dersom det er underdekning på fosfor og/eller kalium ved grunngjødsling.

Næringsinnhold

Det nye produktet er ikke tilsatt bor. Bortsett fra det, inneholder den de samme næringsstoffene som de andre klorholdige Fullgjødselslagene. NPK 27-2-4 inneholder 3% svovel. Sammenligner man NPK 27-2-4 med Fullgjødsel 26-2-6, vil man med samme mengde nitrogen tilføre litt mer fosfor, men ca 1/3 mindre kalium og svovel. Det lave innholdet av kalium og svovel tilsier at i eng er denne aktuell der hvor alternativet ellers hadde vært Opti-NS.

Næringsstoff

Kg næring

N

10

P

0,8

K

1,5

S

1,1

Ca

0,5

Mg

0,01

Tabell: Tilført næring ved 10 kgN/daa (37 kg gjødsel)

Prillet

NPK 27-2-4 er prillet og produsert av Yara Porsgrunn. De fysiske egenskapene kan sammenlignes med prillet Fullgjødsel 25-2-6, som selges på Østlandet og Vestlandet. Granulene på prillet gjødsel er mindre enn granulert og har lavere kornstyrke. Ved bruk i kombimaskin kan en forvente opp mot 20% større utmating enn granulert gjødsel.

Gunstig pris

Pris pr kg gjødsel for NPK 27-2-4 kan ved første øyekast se ut til være over Fullgjødsel 25-2-6, men NPK 27-2-4 har 10% mer nitrogen. Ser man på pris pr kg nitrogen så ligger den i skrivende stund svakt over Opti-NS i pris, det vil si en svært gunstig priset NPK gjødsel.

Partikjøp

Gjødselen pakkes i 600 kg sekk av Felleskjøpet. Vi har kjøpt et parti og selger så lenge vi har vare tilgjengelig. Per nå regner vi ikke med å kunne få mer av denne varen for 2023 sesongen. Ønsker du denne varen bør du bestille med det første.