28.08.2023 | Felleskjøpet

Historisk har en strategi med tidligkjøp gitt god avkastning. Selv om markedet er mindre forutsigbart enn tidligere, så vil en slik strategi stå seg over år. Unntaksår vil komme, men det endrer ikke på hva som er det normale. I gjødselmarkedet må en venne seg til å tenke som i andre markeder med store svingninger; det er vanskelig å treffe det absolutte bunnpunktet hver gang. Men er du i nærheten av bunnpunktet de aller fleste ganger har du gjort en god jobb.

Betingelser:

  • Salgsstart 28. august 2023
  • Ordinært forfall 1. november 2023
  • Siste levering: 31. desember 2023
  • Ved henting skal gjødsla hentes innen 30 dager.
  • Kunder som har autogiro 1% kontant rabatt har forfall ved levering
  • Kunden må ta imot gjødsla når Felleskjøpet ønsker å levere
  • Betingelsene utløses kun på sesongordre (dvs. gjødsel til 2024-sesongen)

Prisene finner du ved å kontakte lokal avdeling, din salgskonsulent eller samarbeidende lag. Sortimentet finner du på Min gård. Felleskjøpet tar forbehold om varetilgang.

Autogiro


1% kontantrabatt ved autogiro trekk dag 1.

Å betale med Autogiro betyr at du gir Felleskjøpet Agri SA, fullmakt til å trekke fremtidige fakturabeløp direkte på din bankkonto. Det gir deg én giro mindre å passe på, og du får 1% rabatt på kjøpet. Beløpet trekkes fra konto første dag etter levering. Autogiro er et betalingssystem som forenkler betalingsrutinen for deg, Felleskjøpet og banken din. Kostnaden blir redusert – noe alle tjener på. Les mer om avtalen her

Tonnvarekreditt gjennom Landkreditt Bank- en fleksibel løsning

Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såkorn, ensileringsmidler og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. Vår erfaring er at de kundene som begynner å bruke ordningen fortsetter med det. Prisstigningen på gjødsel fra høst til vår (ofte 15-25%) er høyere enn renten kunden betaler. Les mer om tonnvarekreditt her.

 

Vi har startet salget av vårsådde vekster

Vårt sortiment er bredest nå, sikre deg den sorten du ønsker deg. Les mer her