08.08.2023 | Jan Håvard Kingsrød

Været har skiftet fra tørre og fine høsteforhold til våte og krevende mange steder. Mange må ut mellom bygene og fort høste med svært lite fortørking. Våte forhold gir mer kjøreskader og økt fare for jordinnblanding og sporer i påfølgende slått.

For likevel å sikre god surfôrkvalitet er det derfor viktig å gjøre nødvendige tiltak når forutsetningene endres. Tilsetting av syrebaserte ensileringsmidler som Ensil 1 vil sikre en rask pH senkning og redusere intensiteten i gjæringa. Det forbrukes mindre sukker og pH blir ikke like lav som den ellers kan bli. Dette sikrer at sukkeret forblir i sin opprinnelige form og smakeligheten øker. Finske forsøk har vist en bedre kutrafikk i robotfjøs når det tilsettes syre i moderat fortørket fôr.

Saltbaserte midler som Xtrasil Lp er også ett godt alternativ da det har egenskaper som reduserer faren for sporer. Har man fått kjøreskader vil derfor Xtrasil være svært aktuelt i påfølgende slått.

Biologiske midler bruker av sukkeret i graset for å danne melkesyre. Slik forholdene er og har vært nå med lite sol og mye regn kan biologiske by på utfordringer ut fra to hensyn. Dels i forhold til at det kan være såpass lite sukker at det er ikke er tilstrekkelig for å få gjæringa ordentlig rask i gang og at om de er tilstrekkelig med sukker kan gjæringa bli veldig intensiv med svært høye nivåer av melkesyre og dertil lav pH.

Husk alltid å rengjøre tank/fat og pumpe ved bytte av type ensileringsmidler. Syre og saltbaserte midler skal ALDRI blandes, hverken i kanne/fat eller silo. Xtrasil skal ikke brukes i innvendige siloer grunnet produksjon av den gule og giftige nitratgassen.

Felleskjøpets kundeservice, salgs og fagkonsulent eller nærmeste butikk vil hjelpe med å finne rett produkt.