21.10.2021 | Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv

Særlig andreslåtten viser høge energi- og proteinverdier. Dette legger grunnlaget for at vi i Felleskjøpet kan optimere kraftfôret med noe lavere proteininnhold og dermed unngå de verste prisstigningene på årets kraftfôr.

God grovfôrkvalitet

Årets foreløpig analyserte grovfôrprøver fra første- og andreslått gir oss et bilde på protein-, energi- og tørrstoffinnholdet i grovfôret i ulike regioner. For den enkelte bonde vil resultatene fra egen avling kunne avvike mye fra gjennomsnittsverdien for regionen, og egne grovfôrprøver er fortsatt viktig for å kunne lage en god fôrplan tilpasset hver enkelt gård. 2770 grovfôrprøver av førsteslått fordelt over hele landet viser at årets førsteslått jevnt over har et høgt tørrstoffinnhold, et moderat til høgt proteininnhold og et moderat energiinnhold. Den varme forsommeren i store deler av landet har gjort at graset har utviklet raskere og fått et høgere NDF-innhold og en lågere fordøyelighet i førsteslåtten enn det mange hadde forventet ut ifra høstedato. Årets andreslått viser et mer moderat fiberinnhold og et høgt energi- og proteininnhold. Det kan være lurt å se an differansen i næringsinnhold mellom først- og andreslått når en planlegger årets fôring, da gjennomsnittstallene indikere at det kan være store forskjeller. Dette kan gi utfordring med kraftfôrnivået om en ikke greier å blande grovfôrpartiene godt nok, noe som kan slå ut i sur vom eller lav produksjon. Store forskjeller mellom utviklingsstadiet på de ulike slåttene gjør det ekstra viktig å ta ut grovfôrprøver av de ulike partiene for å kunne tilby ei stabil fôring.

image37acs.png

Figur 1: Fôrenhetskonsentrasjon i grovfôranalyser fra første- og andreslått fordelt etter fylker 

imagezs1a.png

Figur 2: Proteininnhold i grovfôranalyser fra første- og andreslått fordelt etter fylker

imagerqc9u.png

Figur 3: NDF-innhold i grovfôranalyser fra første- og andreslått fordelt etter fylker

imaget4h5j.png

Figur 4: Tørrstoffinnhold i grovfôranalyser fra første- og andreslått fordelt etter fylker

Optimering av sesongens kraftfôr

Det er regionale forskjeller i grovfôrkvaliteten, men den samlede tendensen sammen med forventet økning i pris på proteinråvarer gjør at vi justerer noe ned på proteininnholdet i årets kraftfôr. Prisene på importerte råvarer til kraftfôrindustrien har økt betydelig i løpet av året og er antatt å fortsette å stige. Det er derfor mer prisgunstig enn normalt å bruke norskkorn i kraftfôret. En vil se økt prisdifferensiering mellom rimelige kraftfôrslag med mye norskkorn og de dyrere blandingene tilpasset større kraftfôrandel i totalrasjonen som inneholder mer importert protein og karbohydrat.

Årets grovfôranalyser viser at det er en større andel en vanlig kan ta i bruk kraftfôr med en høg andel norskkorn siden en kan forvente større grovfôropptak med økt fôrenhetskonsentrasjon og høgt tørrstoffinnhold.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent for å få innspill til hvilke kraftfôrslag som matcher grovfôrkvaliteten og som vil kunne redusere fôrkostnaden i årets innefôringssesong.