03.06.2016 | Felleskjøpet

Med andre ord: For produsenten kan det være en utfordrende oppgave å komponere en «riktig» kraftfôrblanding. Fôrutviklerne har alltid dyras behov og bondens økonomi øverst på sine prioriteringslister, men veien til ferdig produkt er brolagt også med en rekke andre forhold. I tillegg må en kraftfôrprodusent forholde seg til hvilke råvarer som til enhver tid er tilgjengelig, innenlands og på verdensmarkedet.

Bærekraftig fôr

Hvordan forholder så landets største kraftfôrprodusent, Felleskjøpet Agri, seg til alt dette? Direktør for landbruksdivisjonen, Trond Fidje, forklarer.

– Felleskjøpets overordnede mål er å levere et godt og bærekraftig fôr som er tilpasset norsk husdyrproduksjon. Vårt mål er å bruke så mye norske råvarer som mulig, men vi er i dag avhengig av å importere både karbohydrater, proteiner og fettkilder. Dette skyldes i hovedsak at norske råvarer ikke er tilgjengelig i store nok mengder, men også at enkelte protein- og fettkilder som trengs for å dekke dagens krav til næringsinnhold i fôret, ikke produseres i Norge, sier Fidje.

For å bidra til en bærekraftig utvikling av norsk matproduksjon, understreker Fidje at Felleskjøpet har sterkt fokus på utvikling av norske og alternative råvarer, og mener det må være et felles mål i landbruket å øke norsk kornproduksjon som kan gi større selvforsyning av både matkorn og fôrkorn.  

– Er det et dilemma at husdyrfaglige hensyn må balanseres opp mot «politiske» hensyn, som for eksempel bruk av bestemte råvarer?

– Det er selvsagt krevende å balansere ulike hensyn mot hverandre. Men for å snu det på hodet: Det vil være meningsløst å utvikle et fôr – og en husdyrproduksjon – som ikke har nødvendig legitimitet hos forbrukerne. Vi opplever at bøndene og våre medlemmer også er sterkt opptatt av dette. Norsk korn og andre norske råvarer er et godt grunnlag for norsk kraftfôr. Vi skulle gjerne hatt mer, og vi må også ha systemer og incitamenter som sikrer at norsk korn produseres med god kvalitet, sier Fidje.

Lønnsomt fôr

Fidje understreker at Felleskjøpet skal bidra til at bonden oppnår gode resultater og god lønnsomhet.

– Felleskjøpet skal levere det kraftfôret markedet etterspør og vi skal produsere det effektivt, etisk forsvarlig og på bærekraftig vis. Vi har derfor sterkt fokus på kostnadseffektivisering og produktutvikling, sier Fidje og viser blant annet til den nye fabrikken på Kambo med lavere energiforbruk og stabil produktkvalitet. Her får Felleskjøpet også bedre muligheter til å møte stadig sterkere ønsker fra markedet om spesialfôr og «premium»-blandinger.

Felleskjøpet bruker 25-30 millioner kroner på forskning og produktutvikling innen kraftfôr. Det meste av arbeidet samordnes gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling som er Norges fremste miljø på fôr til produksjonsdyr og kjæledyr. Fra sin hovedbase på Skansen i Trondheim har Felleskjøpet Fôrutvikling tett kontakt med norske forskningsmiljøer, særlig ved NMBU, og internasjonale partnere.

– Gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling er vi topp oppdatert på fôringsområdet og i stand til å skreddersy Felleskjøpets kraftfôr til dyremateriale, ytelseskrav, markedsbehov og ulike rammebetingelser. Og dette gir resultater. Det ser vi blant annet ved at Felleskjøpet har en stor markedsandel blant de beste besetningene, sier Fidje, som også er styreleder i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Omdømme-fôr

Kraftfôr har de siste åra fått en stadig større plass i debatten om norsk landbruk. Bakgrunnen er større norsk husdyrproduksjon med økende etterspørsel etter kraftfôr samtidig som det norske kornarealet har gått ned. Gapet må dekkes av importerte råvarer, og kraftfôrbransjens bruk av soyaprodukter har for mange blitt selve symbolet på utviklingen, selv om soyaproduktene samlet sett utgjør under ti prosent i det norske kraftfôret.

Uansett, kraftfôr og soya er blitt en del av landbrukets omdømme, og Fidje sier Felleskjøpet jobber målbevisst i forhold til dette.

– Norsk landbruk har et stort potensial i å forsterke satsingen på nisjeprodukter og mangfoldet i norsk matproduksjon. En viktig del av slik merkevarebygging mot forbruker er å fortelle historien om hvordan produksjonen foregår og hvorfor norsk mat er sunn, trygg og kvalitetsmessig i verdensklasse – fra råvare til ferdig produkt. Som fôrleverandør skal Felleskjøpet bidra til at denne historien styrker omdømmet til norsk matproduksjon, både innen konvensjonell og økologisk produksjon, sier han.

– I Felleskjøpet er vi svært opptatt av å sikre at de importerte råvarene vi bruker kommer fra bærekraftige og kvalitetssikrede produsenter. For eksempel stammer soyaimporten til Norge fra den 2-prosenten av verdens produksjon som er sertifisert og avskogingsfri. Her gir Norge et viktig bidrag i kampen for å sikre at verdensmarkedet i større grad etterspør og er villig til å betale en merpris for bærekraftig produserte råvarer. Husk at soya og palmeolje er to av verdens viktigste næringskilder til både mennesker og dyr, poengterer Fidje.