01.06.2021 | Ragnar Dæhli, markedssjef Plantekultur

Mjølk- og kjøttprodusenter med grovareal i minste laget står ofte i spagat mellom følgende valg: høste enga litt seint og trygge nok grovfôr til besetningen versus tidligere slått med høy kvalitet.

Til førsteslått nå i år kan det være mulig å få denne «ligninga» til å gå opp. Moderate temperaturer kombinert med god tilgang på væte er optimalt for gras og kløver. Det ligger an til store avlinger i førsteslått. Er du på framfot og høster tidlig, vil du sikre fôr med høy fôrenhetskonsentrasjon med mye råprotein.

Ulike behov i besetningen

Besetningen har behov for ulike grovfôrkvaliteter. Legg opp høstinga deretter. Større rasjonelle skifter nær gården gis prioritet for å sikre topp grovfôr til mjølkeku i laktasjon, okser og kalver. Og så kan avlinga til ungdyr og sinkyr høstes på de mindre rasjonelle skiftene som tas til slutt.

  • 0,9-0,92 FEm/kg TS: Mjølkeku i laktasjon, okser, kalver
  • 0,85 FEm/kg TS: Ungdyr/okser
  • 0,75 FEm/kg TS: Sinkyr/ammekyr uten kalv

Publisert 01.06.2021