Det skjer stadig endringer på plantevernområdet. Plantevernkatalogen 2020 er ferdig trykket og på vei ut til våre avdelinger m.fl. Den har ikke informasjon om Proxanil da den ikke var klare ved trykking. Oppdatert liste over alle nye preparater og endringer finner du informasjon om på Min Gård.

Cymbal 45
Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Cymbal 45 har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor brukes i blanding med andre tørråtemidler. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt.

24 timers kurativ effekt
Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). Cymbal 45 brukes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter - særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Dosering er 25 g/daa i 20-30 l vann i blanding med andre midler mot tørrråte. Maksimalt seks behandlinger per sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Regnfast etter 2 timer.

Proxanil
Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamokarb (del av Consento), er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil (Cymbal), er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes. Proxanil har opptil ca 48 timers kurativ effekt.

Stopp-sprøyting
Proxanil bør/skal blandes med andre tørråtemidler for å sikre en bedre forebyggende virkning. Bruk da 150-200 ml Proxanil + en redusert dose av Ranman Top/l Revus. Ved tørråte i åkeren brukes full dose (200 ml) Proxanil og Ranman Top samt en oppfølgende sprøyting 3-4 dager senere med Cymbal + Ranman Top/Revus.

Proxanil anbefales ikke til de siste behandlinger mot tørråte. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Regnfast etter 2 timer.

Serenade - bruksutvidelse
Det biologiske produktet Serenade har fått bruksutvidelse mot noen soppsjukdommer i korn, raps, rybs samt beising i potet. Serenade er også tillatt i økologisk produksjon. Konvensjonelt er den mest aktuell i potet.

Beising av potet
Ved beising av potet har Serenade effekt på svartskurv og noe effekt på svartprikk og sølvskurv. Virkningen er svakere enn for de kjemiske midlene, og det anbefales å bruke Serenade ASO i jord med lavt til moderat angrep av svartskurv. Serenade ASO beskytter potetplantene under knolldannelsen, og reduserer angrep på groene. Effekt av dette kan sees som økt avling og bedre størrelsesfordeling. Serenade ASO påføres ved setting ved bruk av ”Hardi teknikken” der potetene sprøytes under fritt fall fra setteren mot jorda.

Rizolex - beisemiddel
Beisemiddel i potet (og blomsterløk) mot svartskurv, Rizolex, er tilbake. Kan brukes ved innlagring, sortering og setting. 200-300 ml preparat per tonn settepotet. Ved setting brukes en vannmengde på 5-10 liter per dekar.

Vekstavslutning
Søknaden om godkjenning av Spotlight Plus er ennå ikke ferdig behandlet i Mattilsynet. Plantevernfirmaet FMC har søkt en gjensidig godkjenning basert på svensk godkjenning. Der er maks dose 100 ml per dekar tillatt brukt en gang. Forsøk viser at det kan være tilfredsstillende i kombinasjon med risknusing. Norsk Landbruksrådgiving har i tillegg søkt om dispensasjon for vekstavslutnig smiddelet Gozai. Dette for å ha muligheten til to behandlinger. Mer informasjon kommer når søknadene er behandlet.

Plantevernmidler som utgår i 2020/2021
Dersom et plantevernmiddel ikke får fornyet godkjenning fastsettes det en avviklingsperiode som maksimalt er på 18 måneder, seks måneder for salg og ytterligere ett år for bruk. Behandlingsprosessen blir mange ganger forsinket i EU og derfor kan preparater vi regnet med skulle utgå, fortsatt være godkjent. Se også info på Min Gård.

Potet og grønnsaker mm.

  • Acrobat er per nå forventet siste salgsår 2020 og bruksår 2021.
  • Biscaya – siste sesongen er 2020 for salg og bruk. Må selges ut innen 3. november 2020, og må brukes innen 3. februar 2021.
  • Calypso - siste sesongen er 2020 for salg og bruk. Må selges ut innen 3. november 2020, og må brukes innen 3. februar 2021.
  • Ridomil Gold MZ Pepite er per nå forventet å kunne selges mars 2021, og bruk ut september 2021.
  • Sencor WG produseres ikke lenger

 

Her kan du se PLANTEVERNKATALOG 2020