0

Alle artikler om fôrkonservering

Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser

Mattilsynet opererer nå med ulike avstandskrav til vann avhengig av hva slags dyser du bruker. Bruker du avdriftsreduserende dyser kan buffersonen reduseres med opptil 90 prosent. ... Les mer

Tonnvarekreditt Tonnvarekreditt

Tonnvarekreditt er en fleksibel løsning for deg som kjøper gjødsel, såkorn, ensileringsmidler eller plantevernmidler. ... Les mer

Fangvekster fra Felleskjøpet Fangvekster fra Felleskjøpet

Den ideelle fangveksten er: lett å etablere, tar vare på næring, beskytter mot erosjon, hemmer ugras, bedrer moldinnhold, bedrer jordstruktur, konkurrerer ikke med hovedkulturen, lager ikke problemer for påfølgende kultur, oppformerer ikke sjukdommer. ... Les mer

Bruk av ugrasmidler og fangvekster Bruk av ugrasmidler og fangvekster

Når du planlegger å så fangvekster må du også legge en plan for hvilke ugrasmiddel du skal bruke på våren. En del midler har begrensinger i etterkultur – det betyr at de fremdeles kan ha virkning når du sår fangvekster i stående åker eller etter høsting. ... Les mer

Protein fra graset gir grunnlaget for god produksjon Protein fra graset gir grunnlaget for god produksjon

Grovfôr er den viktigste proteinkilden i en fôrrasjon til drøvtyggere. Det blir derfor viktig å ta vare på en størst mulig del av det som er i graset over i surfôr. ... Les mer

Slutt på retur av tomemballasje fra ensilering Slutt på retur av tomemballasje fra ensilering

Det har vært nødvendig å øke kvaliteten på emballasje brukt til ensileringsmidler. Av den grunn ser Felleskjøpet seg nødt til å slutte med retursystemet slik det er praktisert i dag. ... Les mer

Praktiske tips før førsteslått Praktiske tips før førsteslått

Førsteslått nærmer seg mange steder. Denne er for de aller fleste husdyrbrukere den viktigste slåtten og den som legger premissene for svært mye av hva man oppnår resten av året. Det er derfor mange ting som må huskes på. ... Les mer

Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking

Prosjektet Grovfor2020 viser at det er store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking, og høye avlingsnivåer er avgjørende for å redusere prisen per FEm. ... Les mer

Høyere produksjon på norske ressurser Høyere produksjon på norske ressurser

Grovfôr og spesielt grassurfôr er den største og viktigste delen i fôrrasjon til norske drøvtyggere. Det er også på grovfôret den enkelte har mulighet til å påvirke resultat i størst grad selv. ... Les mer

Verdens mest teknologiske rundballeplast? Verdens mest teknologiske rundballeplast?

Tradisjonell strekkfilm er 25 my (25/1000 mm) og har blitt brukt med godt resultat i mange årtier. For å øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen er det utviklet tynnere filmer enn 25 my. ... Les mer

Rundballenett bidrar til best surfôrkvalitet Rundballenett bidrar til best surfôrkvalitet

Rundballenettets kvalitet og egenskaper vil påvirke resultatet på surfôret. Nettet har en langt viktigere oppgave enn bare å holde graset sammen frem til det blir pakket inn. Et godt og riktig brukt rundballenett vil også redusere forbruket av strekkfilm. ... Les mer

TrioBio- verdens første strekkfilm produsert på hovedsakelig ikke-fossile råvarer TrioBio- verdens første strekkfilm produsert på hovedsakelig ikke-fossile råvarer

Å redusere forbruket av fossile råvarer er for mange ett utstrakt mål. På de fleste områder hvor man i dag bruker oljebaserte produkter, finnes det alternativer produsert på fornybare råvarer. Så også for strekkfilm til surfôr. ... Les mer

Rundballeplast, nett og garn er viktige elementer for å sikre fôrkvaliteten Rundballeplast, nett og garn er viktige elementer for å sikre fôrkvaliteten

Gras med en førstehånds verdi på 10 milliarder skal tas hånd om. I dagens norske landbruk er rundballer blitt en stadig viktig del, men bruken av plansilo øker også. Felleskjøpet tilbyr et komplett produktutvalg for å sikre verdiene på best mulig måte. ... Les mer

Hva er egentlig strekkfilm? Kun plast på en kjerne? Hva er egentlig strekkfilm? Kun plast på en kjerne?

Svært mye av grovfôret i Norge lagres i rund- og firkantballer. Er det slik at strekkfilm kun er noe plast på en kjerne eller er det mer avansert enn som så? ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

B-Wrap sparer mye arbeid B-Wrap sparer mye arbeid

Runar Sørli i Skjeberg er så langt svært fornøyd med John Deeres nye nett til lagring av halm utendørs. Går alt etter planen, vil han bli spart for mye ekstra arbeid, mener han. ... Les mer

Har miksevogna tatt «fyr»? Ikke ring 110, men 72 50 50 50 Har miksevogna tatt «fyr»? Ikke ring 110, men 72 50 50 50

Har selve vogna virkelig tatt fyr så anbefaler vi nok å ringe brannvesenet, men om det er miksen som ryker vil Ensil Fullfôr være det beste alternativet for å slokke en potensiell «brann». ... Les mer

Ny og unik løsning for lagring av halm utendørs! Ny og unik løsning for lagring av halm utendørs!

Sammen med et tradisjonelt nett vil en duk med mikroskopiske porer, kalt SMC-duk, hindre vann i å trenge inn, mens fuktighet slippes ut. John Deere B-Wrap fikk sølvmedalje under Agroteknikk 2015. ... Les mer

Unngå tørrstofftap i surfôrproduksjon Unngå tørrstofftap i surfôrproduksjon

Mye av grasavlinga går tapt før den kommer på fôrbrettet. Dette tapet skjer på ulike steder i kjeden. Været er en påvirkende faktor, men med riktig teknikk og blant annet bruk av ensileringsmidler kan tapet reduseres betydelig. ... Les mer

Hvordan øke produksjonen på norsk og lokalprodusert grovfôr? Hvordan øke produksjonen på norsk og lokalprodusert grovfôr?

En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk. Media prøver stadig å fokusere på importandelen i norske fôrrasjoner, spesielt med henblikk på bruk av soya. ... Les mer

Serverer du dyra et varmt måltid? Serverer du dyra et varmt måltid?

Når utetemperaturen øker kan man oppleve utfordringer med varmt fullfôr. Ensil Fullfôr vil med sitt høye innhold av propionsyre utsette denne prosessen. Mange har sett at fôropptaket øker umiddelbart ved tilsetning. ... Les mer

Hvordan sikre høy avkastning av enga? Hvordan sikre høy avkastning av enga?

Enga vil forandre seg over tid. Ung eng gir bedre avling en eldre. Dette skyldes i stor grad at sammensetningen av grasarter forandrer seg i forhold til det man sådde. Det finnes likevel verktøy for å opprettholde avling og kvalitet på eng. ... Les mer

Surfôr og surfôrkvalitet Surfôr og surfôrkvalitet

I grovfôrproduksjon vil det alltid være gunstig å få mest mulig ut av arealet. Når en lager surfôr er det derfor viktig å få en tilfredsstillende kvalitet for å sikre en høy melkeytelse per ku. ... Les mer

Beiteopplegg Beiteopplegg

Den billigste og naturlige måten og fôre dyra på, er å la dem få beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy FEm-konsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Ugras i eng Ugras i eng

Ugraskampen i eng er viktig. Den endrer seg med engas utvikling. Det gamle ordtaket "godt begynt er halvveis fullendt" gjelder også ugraskampen. God brakking før nytt gjenlegg gir en god start på enga. ... Les mer

Etablering og drift av grasarealer Etablering og drift av grasarealer

Grunnlaget for god vekst er jord som er i god kulturtilstand. Det vil si jord med god dreneringstilstand, god struktur, god kalktilstand og lite ugras. ... Les mer

Gode avlinger med god kvalitet er viktig i grovfôrdyrkingen Gode avlinger med god kvalitet er viktig i grovfôrdyrkingen

Målet for en grovfôrprodusent bør være å produsere en stor avling av god kvalitet til en rimelig pris. Dyras grovfôropptak avhenger særlig av kvaliteten på fôret og på hvor mye kraftfôr som tildeles. ... Les mer

Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler

Bruk av ensileringsmidler har i alle forsøk vist god lønnsomhet. Selv under normalt gode forhold vil ensileringsmidler gi et bedre resultat ved at man tar mer vare på næringa i graset. ... Les mer

Rundballenett - Viktig for resultatet! Rundballenett - Viktig for resultatet!

Er rundballenettet bare noe som holder graset sammen frem til man får pakket det inn i plast? Er det så enkelt, eller har nettet en større betydning? ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?