0

Les alle artikler om såkorn

Høstkorn fra Felleskjøpet Høstkorn fra Felleskjøpet

Felleskjøpet har et godt utvalg av høstsådde vekster. Det er noe begrenset tilgang på noen sorter, så bestill tidlig! ... Les mer

Høstgjødsling til høstkorn Høstgjødsling til høstkorn

Bør høstkorn gjødsles når det sås? I tilfelle hvor mye, og med hva slags gjødsel? Hvilke svar gir norske forsøk? ... Les mer

Fangvekster til bruk i ulike kulturer Fangvekster til bruk i ulike kulturer

Bruken av fangvekster er økende. Felleskjøpet har et godt utvalg av aktuelle blandinger og arter til bruk i ulike kulturer. ... Les mer

Hvilken vårhvete skal vi velge i 2021? Hvilken vårhvete skal vi velge i 2021?

Markedets behov for matkvalitet av vårhvete er ca 150 000 tonn årlig. Av dette behovet er ca 100 000 tonn i klasse 1 og 2. ... Les mer

YaraMila Høst, begrenset kvantum, "først til mølla" YaraMila Høst, begrenset kvantum, "først til mølla"

YaraMila Høst er et gjødselprodukt utviklet for svenske forhold. Men den er også etterspurt av norske høstkornprodusenter. Begrenset kvantum, åpen for bestilling fra 1. juli. ... Les mer

Høsthvete, har overvintringa blitt god nok? Høsthvete, har overvintringa blitt god nok?

Forholdene for overvintring har vært gode, men mange åkre ble sådd seint, noe som gjorde at det var små planter med grunt rotsystem som møtte vinteren. Høstkorn har stor evne til å buske seg, og selv glisne åkre kan gi gode avlinger. ... Les mer

Koronasituasjonen - vi leverer før våronna

Koronasmitte påvirker ikke Felleskjøpets leveranser av driftsmidler til vekstsesongen. Vi leverer kraftfôr som normalt og våre verksteder og deletelefon er åpne. ... Les mer

Sådde fangvekster med Rapid

Frode Fallet valgte å så fangvekster etter tresking, selv om dette betyr at han ikke får tilskudd. ... Les mer

Blanda raigras med Spire fangvekst Blanda raigras med Spire fangvekst

En bonde i Dakota var Ottar Nilssons inspirasjonskilde til å prøve fangvekster. ... Les mer

Vellykka fangvekstdebut Vellykka fangvekstdebut

Bjørg og Hans Stumberg brenner for god jordhelse. I år har de for første gang sådd fangvekster i stubbåkeren. ... Les mer

Mye sent sådd høstkorn Mye sent sådd høstkorn

Det er sådd betydelige mengder høstkorn også i år, men det meste ble sådd minst to uker senere enn normalt. Det er derfor knyttet stor spenning til etablering og overvintring. ... Les mer

- Noe sånt som dette har vi aldri opplevd - Noe sånt som dette har vi aldri opplevd

– Det ville jo være all right om ikke kornsesongen overlapper med brøytesesongen, sa Henry Dyste galgenhumoristisk da Samvirke besøkte han og broren Per André på Toten 21. oktober 2019. ... Les mer

Godt kornår med store kontraster Godt kornår med store kontraster

2019 ble et godt kornår, særlig for bøndene på Sør-Østlandet og i Trøndelag. På Nord-Østlandet var det mange som ikke fikk sådd før i juni og det ble tresket helt fram til november. Kvaliteten på årets korn er generelt god. ... Les mer

Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Følg rådene som er gitt nedenfor og det som er anbefalt i brukerveiledningene til de ulike sprøytene. På den måten sikrer du en god start neste år. ... Les mer

Korn på lager? – tegn leveringsavtaler nå Korn på lager? – tegn leveringsavtaler nå

Har du korn på lager kan du ved tegning av en leveringsavtale oppnå et kvantumsbasert pristillegg. ... Les mer

Korn på lager? – tegn leveringsavtaler nå Korn på lager? – tegn leveringsavtaler nå

Har du korn på lager kan du ved tegning av en leveringsavtale oppnå et kvantumsbasert pristillegg. ... Les mer

Vårkorn 2020: Felleskjøpet har dyrkingsrådene Vårkorn 2020: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Det er tid for såkorn, og Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper, og hjelper deg å velge riktig såkorn. ... Les mer

Organisk gjødsel, lønnsomt tidligkjøp Organisk gjødsel, lønnsomt tidligkjøp

30% forrentning ved å kjøpe organisk gjødsel nå på Høstkampanjen i stedet for «etter påske». Likevel handler flesteparten gjødsla i april/mai. ... Les mer

Guide for økologiske korn- og husdyrbønder Guide for økologiske korn- og husdyrbønder

Vår Naturabrosjyre er en guide for økologiske korn- og husdyrprodusenter som inneholder informasjon om bl.a. fôring, dyrking, innendørsmekanisering, maskiner og redskap tilpasset økologisk drift. ... Les mer

Kornguiden 2020/21 Kornguiden 2020/21

Kornguiden for sesongen 2020/21 er nå klar. Kornguiden viser Felleskjøpets kjøpsbetingelser, krav til kvalitet samt krav til dokumentasjon ved levering og salg av korn for sesongen 2020/21. Kornguiden viser også Felleskjøpets gjeldende pristilbud i marked ... Les mer

Såkorndyrker med sans for detaljer Såkorndyrker med sans for detaljer

- CropPLAN gir bedre oversikt, sier Trond Chr Anstensrud i Våler i Vestfold. ... Les mer

Høstsådde vekster fra Felleskjøpet Høstsådde vekster fra Felleskjøpet

Felleskjøpet har et godt utvalg av høstsådde vekster. Bestill hos din nærmeste avdeling eller på telefon 72505050. Det er noe begrenset tilgang på flere sorter, så bestill tidlig! ... Les mer

Hvor smått kan såkorn være? Hvor smått kan såkorn være?

Sommeren 2018 var svært tørr og varm. Det resulterte i små avlinger og smått korn. Det er da naturlig å stille seg spørsmålet «Hvor smått kan såkorn være?». For å få svar på dette har Felleskjøpet sammen med NIBIO gjort undersøkelser som belyser dette. ... Les mer

Vekstregulering i vårkorn Vekstregulering i vårkorn

Vekstregulering er et verktøy til å regulere veksten i perioder med god tilvekst, og for å sikre høy avling av god kvalitet samt unngå plunder med legde i innhøstinga. ... Les mer

Soppbekjempelse i korn -  Velg alltid en strategi før sesongstart! Soppbekjempelse i korn - Velg alltid en strategi før sesongstart!

Effektiv soppbekjempelse i korn er nødvendig dersom man ønsker å ta ut potensialet i åkeren. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren og bruk preparater med flere virkningsmekanismer. ... Les mer

Hvordan står det til med høstkornet? Hvordan står det til med høstkornet?

Det ble sådd rekordstore arealer med høsthvete. Disse vårdagene vil vise hvordan de har klart seg gjennom vinteren. ... Les mer

Hvordan står det til med høstkornet? Hvordan står det til med høstkornet?

Det ble sådd rekordstore arealer med høsthvete. Disse vårdagene vil vise hvordan de har klart seg gjennom vinteren. ... Les mer

Hvilke kornsorter skal vi dyrke de neste årene? Hvilke kornsorter skal vi dyrke de neste årene?

Det årlige sortsmøtet for korn er en pekepinn på hvilke sorter Graminor anbefaler de kommende årene. Sortene presenteres etter at årets resultater av sortsprøvingene er tilgjengelig. ... Les mer

Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn

Høstkornet ble godt etablert i fjor høst og vi må regne med at ugrasplantene også kan være store og kraftige når vi kommer til våren. Middelet en velger avhenger av hvilke ugrasarter som er dominerende og temperaturkrav til midlene. ... Les mer

Må frakte såkorn før isen legger seg Må frakte såkorn før isen legger seg

Ingar Nordseth på Koppang må planlegge litt mer ut fra været enn mange andre. Driftsmidler som såkorn og gjødsel må fraktes ved lav vannstand og før isen legger seg på Glomma. ... Les mer

Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder

Ved bruk av mindre mengder grovfôr og ved økt andel halm sammenliknet med normalfôring, vil det lett bli tilført for lite mineraler og vitaminer. ... Les mer

Tiltak for mangel på grovfôr Tiltak for mangel på grovfôr

Tørken fører til mangel på grovfôr de aller fleste steder i Norge. Det anbefales å starte tiltak allerede nå for å være sikret gjennom vinteren. ... Les mer

Berging av halm til fôr Berging av halm til fôr

Tørke over store deler av landet medfører lave avlinger og mangel på grovfôr. Ofte er mangelen på grovfôr mer lokal, slik at grovfôr fra andre landsdeler, eller fra våre naboland er tilstrekkelig til å løse problemene. ... Les mer

Enorm interesse fra tørkerammede bønder Enorm interesse fra tørkerammede bønder

Mens kjærkomne regnskurer ebbet ut over Sør-Gudbrandsdalen, fylte over 150 tørkerammede bønder kommunestyresalen på Tingberg i Øyer torsdag 12. juli for å få råd til å håndtere den alvorlige fôrsituasjonen. ... Les mer

Når avlingen svikter Når avlingen svikter

Planlegg innefôringssesongen tidlig. En god plan krever god oversikt over tilgjengelig fôr. I tillegg til antall baller eller kubikk er det nødvendig å vite tørrstoff-% på avlingen og vekt på ballene. ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

Nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer Nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer

Felleskjøpet sitt andre ThermoSeed-anlegg ble åpnet 6. februar. Det første anlegget ble åpnet på Holstad, Akershus, i 2012. ... Les mer

Stort behov for flere økologiske produsenter Stort behov for flere økologiske produsenter

Vi fortsetter satsningen på økt økologisk produksjon. Kontrakter for omlegging til økologisk kornproduksjon og kontrakter for leveranse av økologisk korn videreføres. Vi tilbyr også for sesongen 2018 kontraktstillegg på både åkerbønner, erter og oljefrø. ... Les mer

Skal trygge overgangen fra konvensjonell til økologisk produksjon Skal trygge overgangen fra konvensjonell til økologisk produksjon

Samarbeidsprosjektet går ut på å lette overgangen fra konvensjonelt til økologisk landbruk, og skal bidra til å legge forholdene til rette slik at verdikjeden for økologisk mat blir mer lønnsom. ... Les mer

Bonde Jørgen Karstensen ønsker å drive økologisk Bonde Jørgen Karstensen ønsker å drive økologisk

Møt økopionerene - bøndene som ønsker å legge over fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. Her har vi besøkt bonde Jørgen fra Borge gård i Østfold, som er spent og glad foran omlegging til økologisk kornproduksjon. ... Les mer

Kari Wøyen har drevet økologisk i over femten år. Det er hun stolt av. Kari Wøyen har drevet økologisk i over femten år. Det er hun stolt av.

Møt økopionerene - bøndene som ønsker å legge over fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. Her har vi besøkt Kari Wøyen fra Sande Bruk i Vestfold. ... Les mer

Mjøldrøye og rensing av rug Mjøldrøye og rensing av rug

(01.09.17) Ved utgangen av august er det påvist mjøldrøye i mer enn 60% av den rugen som er mottatt hos Felleskjøpet. Nærmere 5% av partiene har et innhold av mjøldrøye som ligger høyere enn maksimalt tillatt innhold i fôrkorn. ... Les mer

Felleskjøpet trenger mer økologisk såkorn! Felleskjøpet trenger mer økologisk såkorn!

Felleskjøpet er med på flere satsingsprosjekter innen økologisk produksjon. For å sikre tilstrekkelig tilgang på økologisk kraftfôr starter det med økologisk såkorn. For å dekke behovet trenger Felleskjøpet kontrakter med flere økologiske såkornavlere. ... Les mer

Felleskjøpet har mål om mer økologisk såkorn! Felleskjøpet har mål om mer økologisk såkorn!

Det er økende fokus på økologisk landbruk, og det politiske målet om økt produksjon ligger fast. Godt såkorn er grunnlaget for en vellykket kornproduksjon. ... Les mer

Hønsehirse, et ugras på frammarsj! Hønsehirse, et ugras på frammarsj!

Hønsehirse er en stor og kraftig plante og et problem i korn, potet og grønnsaker. Det er til og med rapportert at den kan være brysom i ferdigplenproduksjon. [26.08.2016] ... Les mer

Mjøldrøye kan angripe mange gras- og kornarter! Mjøldrøye kan angripe mange gras- og kornarter!

Det har vært størst fokus på rug men de andre kornartene, og spesielt rughvete kan også angripes. Minst 200 grasarter som kveke, timotei, bladfaks og raigras kan også være vertsplanter for Mjøldrøye. ... Les mer

Ta spireprøver av overliggende såvare av høstkorn! Ta spireprøver av overliggende såvare av høstkorn!

Mange som kjøpte såkorn i fjor høst rakk ikke å så på grunn av dårlige værforhold og mye nedbør. Dette betyr at det er mye overliggende såvare av høstkorn fra sesongen 2015 ute på gård. En spireprøve er en billig forsikring. ... Les mer

Som du sår skal du høste! Som du sår skal du høste!

En god kornhøst er avhengig av et godt såbedd som gir jevn spiring, busking, skyting og modning av kornet. Dette setter krav til jordarbeidinga som skal gi plantene de beste konkurransevilkår i kampen om vekstfaktorene luft, lys, næring og vatn. ... Les mer

Dyrk mer erter og oljevekster! Det er bra for vekstskiftet Dyrk mer erter og oljevekster! Det er bra for vekstskiftet

Dyrking av erter og oljevekster gir et kjærkomment vekstskifte i korndyrkinga. Ugras og sjukdommer kan bekjempes og en får god forgrødeeffekt. Det er ikke uvanlig med 10% avlingsøkning i korn året etter erter/oljevekster. ... Les mer

Resultater fra sortsforsøk i 2-radsbygg presenteres Resultater fra sortsforsøk i 2-radsbygg presenteres

Når en skal velge sort er det viktig ikke bare å se på siste års resultater, men å se på sortene over en periode. ... Les mer

ThermoSeed-behandling gir friskere såkorn ThermoSeed-behandling gir friskere såkorn

Felleskjøpet har valgt å ThermoSeed-behandle såkorn selv der sjukdomssmitten er lavere enn beisetersklene. Resultatet vil være topp kvalitet på såkornet. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?