Etter en fin start på kornhøsten satte striregn og kaldt vær bom stopp i treskinga for mange i indre strøk på Østlandet. 

Etter vår lille runde på Toten kom det heldigvis noen dager med mulighet til å treske, og åkeren på 180 mål med Brage-bygg hos brødrene kom i hus 30. oktober. Da vi besøkte dem hadde fortsatt over 400 mål igjen, men de rakk å høste alt de aller siste dagene i oktober. 1. november var det heldigvis ikke mange åkre å se på Toten eller andre steder i Oppland og Hedmark, der de ble rammet av uvanlig sen innhøsting.

– Det er vanskelig å anslå avlinga i Brage-åkeren så lenge vi driver og tørker, men kanskje 4-500 kilo, sier Henry Dyste. Han forteller at vannprosenten lå på 30 da de tresket, og sier at de ikke ser særlig skade på kornet. Åkeren ble sådd 30.-31. mai, så det skulle normalt vært lang nok sesong. Da vi var på besøk var det fortsatt en god del grønne strå i åkeren, som bekreftet det unormale ved den nedbørrike og kalde høsten. Det hører også med til historien at brødrene Dyste har sørget for god soppbehandling, som nok også har forlenget veksten i åkeren.

– Så lenge vi sådde 6-radsbygg når forholdene ble som de ble i vår, skulle det egentlig ikke være noen risikosport, sier Henry Dyste.

Aldri opplevd

Brødrene leier tresking av Anners Gaarder på Lena. Han kjører for flere kunder og 21. oktober hadde han fortsatt igjen 1187 mål å treske. Av dette var 120 mål hans eget. For å få alt i hus, gikk flere sammen om oppgaven.

– Vi har rigget tre treskere klare til å kjøre utpå så sant det går for å berge så mye som mulig, fortalte Gaarder, som fastslo at situasjonen var ekstrem.

– Faren min opplevde at noe åkerarealer snødde ned i 1974, men noe sånt som dette har vi aldri opplevd, sier Gaarder, som også er tillitsvalgt i Felleskjøpet.

Med stor innsats og god hjelp kom Gaarder i mål med treskinga. Kjøreforholdene ble bedre da regnværet stoppet. Kornet som ble høstet lå fra 24 til vel 30 prosent vann.

Utsatte økt tørketrekk

Gaarder installerte ny Tornum-tørke i låven for noen år siden, og den har fått kjørt seg i høst, både med hans eget og andres korn.

– Vi har tørket korn på 40 prosent fuktighet, som har blitt avvist på mottaket på Lena, men som har gått fint gjennom tørka, sier Gaarder, og viser fram rått og tørt korn for å poengtere hvordan de på denne måten klarer å sikre kvaliteten på kornet.

Gaarder og andre tillitsvalgte oppfordret også Felleskjøpet til å forlenge fristen for økt tørketrekk, som normalt slår inn 1. november. Felleskjøpet forlenget denne fristen i år til 15. november.

– I fjor tro Felleskjøpet til for husdyrbøndene som ble rammet av tørke. Nå er det vi kornbøndene som ble hardt rammet, så det skulle bare mangle om ikke Felleskjøpet også stilte opp for oss, sier Gaarder, som legger til at kornøkonomien i utgangspunktet er svak.

SIKRER KVALITETEN: Det er tydelig forskjell på det rå kornet som legges inn på tørka (over) og det tørre som tas ut.