Kvekebekjempelse i høst?

Kveke er et av ugrasene som alltid dukker opp i etterkant av «trøblete» kornår. I tørre år der kulturvekstene sliter med å få tak i vann, har kveka et godt rotsystem som sørger for nok vann og næring til egen vekst. Er det kraftig vekst og tidlig legde, vil den dukke opp gjennom legda og produsere opplagsnæring og nye skudd.

Å bekjempe kveke i stubbåker er et godt alternativ i år med tidlig høsting. Kveke vokser lenge utover høsten, og vil derfor være mulig å bekjempe etter tresking.

Kjemisk bekjempelse

Gallup Super 360 er den mest prisgunstige utgaven av glyfosat. Den koster 20 % mindre enn Roundup.

Dersom en skal ha god virkning av kjemisk bekjempelse av kveke etter høsting, må en vente til den har utvikla tre til fire blad. Da er den på sitt svakeste, og saftstrømmen går nedover til røttene. I tillegg er det viktig å fjerne eller kutte halmen så det ikke ligger halmdunger og beskytter spirene.

Ved bruk av standard glyfosatmidler som Roundup og Gallup Super (360 g/l formuleringer), skal det gå 10-14 dager før det jordarbeides. Det er ikke sikkert kveka har mista fargen på den tiden. Vanlig dose er 300-400 ml/daa, se etiketten.

Roundup Flex, som er en «skarpere» blanding, behøver ikke mer enn to dager fra sprøyting til jordarbeiding ved optimale forhold. Vanlig dose 225-300 ml/daa, se etikett. Roundup Flex er i tillegg regnfast allerede etter en time.

Kvekebekjempelse i moden byggåker

Å bekjempe kveke i moden byggåker er også effektivt. Sprøyting kan gjøres fem dager etter gulmodningsstadiet, og for alle midlene er det 7 dagers behandlingsfrist før tresking.

Her skal en være meget bevisst regelverket: «Dersom byggåkeren har områder med større eller mindre innslag av korn i andre utviklingsstadier enn gul- og/eller fullmodningsstadiet, dvs innslag av grønn etterrenning, regnes ikke disse områdene som modne nok til å bli sprøytet». Dette kravet gjelder uavhengig av ugrasmengden som finnes i åkeren. Mer info på Mattilsynets nettsider: Regler for glyfosatsprøyting i modent bygg. Felleskjøpet tar ikke imot korn som er sprøyta i strid med regelverket.

Kvekas kompensasjonspunkt

Når vi snakker om å vente til kveka er på tre til firebladstadiet, er det fordi dette er kvekas kompensasjonspunkt, dvs. den er på sitt svakeste. Fram til dette stadiet har den brukt næring fra rota til å danne blad og bygge seg opp. Etterpå vil bladene produsere sukker og sende ned til rota igjen. All bekjempelse av rotugras er mest effektiv dersom en slår til på kompensasjonspunktet til ugraset.

Biologisk bekjempelse

Kveke er en lyselskende plante, og en tett og frodig kulturvekst (havre, raigras) vil redusere kvekebestandet. Et bevisst vekstskifte vil derfor være et godt tiltak i kampen mot kveke. 2-radsbygg og hvete vil i motsatt fall være de som konkurrerer dårligst. Biologisk bekjempelse er ingen «kvikk-fiks», men bør legges inn som en langsiktig plan i korndyrkinga.

Mekanisk bekjempelse

Med mekanisk bekjempelse av kveke kan en enten tenke uttørking eller utsulting. Ved uttørking brukes redskap som kaster røttene opp på overflata, og tørker ut. Dette er ikke nødvendigvis like enkelt som høstbekjempelse, da det krever tørre forhold både rundt harving og etter.

Utsultingsmetoden går ut på å dele opp kvekerøttene i mindre biter med bruk av skålharv. Vent til rotbitene/kveka har dannet tre-fire blad, del opp på nytt, vent til en ny omgang med tre til fire blad og følg opp med dyp pløying. Her er det gode erfaringer med å starte første skålharving umiddelbart etter tresking. Får du bare mulighet til en gangs behandling på høsten, tar du de neste omgangene på våren.

Kontakt vår Kundetjeneste tlf. 72 50 50 50 og taste 31.


Du kan også bestille på Min Gård.