30.03.2020 | Jon Atle Repstad

Tidlig våronn

Det ser ut til å bli tidlig våronn, i alle fall i de sørligste delene av kornområdet. Nå ligger det til rette for å øke vårhvetearealet, og dermed øke matproduksjonen på norske råvarer.

God såkorntilgang

Felleskjøpet har god tilgang på såkorn av Mirakel og Zebra vårhvete. Mirakel har svært god bakeevne og er plassert i klasse 1 (se kornguiden). Zebra er plassert i klasse 3 og er en stabil sort med god værresistens.

Dyrkingsråd

Dyrking av vårhvete er litt mer krevende enn andre kornarter. Det er viktig at avlinga holder matkvalitet. For å klare det er det nødvendig med delt nitrogengjødsling. Det er også viktig å følge opp med tilstrekkelige planteverntiltak i henhold til prinsippene for integrert planteproduksjon.

Dersom du ønsker å vite mer om dyrking av vårhvete kan du finne dyrkingsråd her.