26.03.2020 | Felleskjøpet

Variert tildeling av nitrogen – en mulighet flere bør benytte

Riktig nitrogengjødsling er et svært effektivt klimatiltak som i tillegg er svært lønnsomt. Poenget er å treffe riktig nitrogennivå utfra realistisk avlingsanslag. I teorien høres det greit ut, men kan i praksis være krevende, ikke minst fordi avlingsnivå ofte varierer betydelig over skiftet.

I frodig åker vil omfordeling av nitrogenet utfra avlingspotensial sikre jevnere proteininnhold samt forebygge faren for legde der det tildeles høye nitrogenmengder. Satellittbilder viser ofte stor variasjon i vekstens biomasse innen ett og samme felt, og det tilsier at jordas evne til å frigjøre nitrogen varierer betydelig. Ved hjelp av tjenester som Yara N-sensor og CropSAT er det mulig å variere styrken på nitrogengjødslingen ut fra denne variasjonen. Mange gårdbrukere kvier seg for å teste slike verktøy, men tilbakemeldingene er svært gode fra de som utnytter denne teknologien. Vår oppfordring foran årets vekstsesong, er derfor at flere bør teste CropSAT for variert tildeling av nitrogen.

CropSAT er et gratis verktøy som viser variasjonen av biomasse i åkeren din, beregnet fra satellittbilder. Via CropPLAN eller på www.cropsat.no kan du zoom inn på åkrene dine direkte, eller gjennom å søke på sted i søkeruten. Bruk så tegneverktøyet for å avgrense skiftet du vil se på. Hvis det finnes bilder på det aktuelle skiftet vil du få mulighet til å velge bilder i menyen til venstre. Trykk så «Neste» for å se hvordan vegetasjonen varierer innenfor området du har valgt. Du vil også få opp en tabell som kan brukes til å opprette en tildelingsfil for delgjødsling.

I Sverige er det nå mange gårdbrukere som benytter 0-ruter og maksruter.

Nullruten etableres ved å legge ut en presenning før gjødsling, og som fjernes etter gjødsling. På denne måten får man et område på jordet som bare forsyner plantene med nitrogen fra jordbanken. Ved hjelp av Yara N-tester kan man danne seg et bilde av jordas nitrogenbidrag til enhver tid gjennom sesongen. Husk å dekke ruten før hver delgjødsling. 

Maksruten etableres ved å overgjødsle et område med ekstra nitrogen. Tar man 2x5 meter, utgjør dette 1 % av et dekar. Etter at annen gjødsling er utført, overgjødsler du denne ruten med 150 g OPTI-NS (4 kg N/daa). Når du begynner å se i åkeren at maksruten forblir grønn, mens den øvrige åkeren begynner å lysne i fargen, er dette en indikasjon på at åkeren trenger mere mat. Husk å opprette en ny maksrute ved neste delgjødsling.