22.03.2023 | Felleskjøpet

Vi skal fortsatt investere i IT-løsninger som forenkler og forbedrer samspillet mellom Felleskjøpet og bonden, men det må være tett knyttet til kjernevirksomheten, slik som levering av korn, bestilling av kraftfôr, gjødsel og andre driftsmidler. Utvikling av programvare, slik som Fôrformidling, er ikke vår kjernevirksomhet.

En midlertidig løsning for å hjelpe bonden i et uår

Fôrformidling ble opprettet i 2018 som et midlertidig tiltak for å hjelpe bøndene i en vanskelig situasjon. Tjenesten har levd videre uten særlig mange brukere, og kun absolutt nødvendig vedlikehold er sporadisk gjennomført.

Felleskjøpet må prioritere kjernevirksomheten - også digitalt

Nå er teknologien bak foreldet og dersom tjenesten skal videreføres krever det tid og penger. Fôrformidling understøtter ikke vår kjernevirksomhet knyttet til kornmottak, eller salg av kraftfôr og driftsmidler, og vi kan ikke rettferdiggjøre å bruke tid og penger på en tjenesten som brukes av noen veldig få. Felleskjøpet har derfor besluttet å avvikle fôrformidlingstjenesten fra og med 1. mai.

Alternative løsninger for kjøper og selger

Det finnes flere alternative løsninger til Fôrformidling, som grupper i Facebook, Finn Torget eller andre kjente løsninger som formidler kjøp og salg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kundeservice på tlf. 72 50 50 50, eller kundeservice.landbruk@felleskjopet.no, dersom du har spørsmål.