Felleskjøpets henteavtale

Felleskjøpets henteavtale kan, når forholdene ligger til rette for det, inngås med en av våre markedskontakter. Forespørsel om henteavtale kan også gjøres fra Min gård. Henteavtale kan tegnes når Felleskjøpet skal organisere og utføre transport av kornet samt at Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden. Alt korn levert på henteavtaler vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2019. Henteavtaler inngås kun for gårdslager med meget gode lasteforhold. Med meget gode lasteforhold menes lasting av hele vogntog på kort varsel uten frakobling av tilhenger, ingen høydebegrensninger og ikke forbehold om vær og føreforhold. Samlet lastetid skal være mindre enn 1 time. Ved inngåelse av henteavtale gis en fraktrabatt, samt at det oppnås et kvantumbasert pristillegg. Se tabell. Kvantumbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2019. Henteavtale for korn kan inngås fram til 1. desember 2018 og vil gjelde leveranser fra 1. november til og med 2. mars 2019.

  30 -   99 tonn

1 øre/kg

100 - 199 tonn

2 øre/kg

200 - 299 tonn

3 øre/kg

300 - 399 tonn

4 øre/kg

400 - 499 tonn

5 øre/kg

Henteavtale gjelder bare for én kornsesong. Det kan for kornpartier kun tegnes én type avtale. Både matkorn og fôrkorn kan tas med i avtalene. Økologisk og annet kontraktdyrket korn holdes utenom beregningen av kvantumsbasert pristillegg. Felleskjøpet vil gjennom avtaletegning oppnå oversikt over kvantum, og art/sort som finnes på lager hos produsentene.