Høsthvete - mat

Felleskjøpet lever sortene Kuban, Ozon, Norin og Festival (økologisk). Kuban har vist å respondere godt på nitrogengjødsling med tanke på proteinkravet. Ozon har et høyt avlingsnivå, kort og sterkt strå og svært god overvintring. Ozon er også tilgjengelig som ThermoSeed-såkorn. Norin utmerker seg først og fremst ved å være tidligere enn de andre sortene. Festival er en sort som passer godt i økologisk dyrking.

Høsthvete – fôr

Her er det tilgang på Jantarka og Ellvis. Jantarka har det høyeste avlingspotensialet av de to, mens Ellvis har et kortere og sterkere strå – og er absolutt en aktuell fôrsort.

Rug og rughvete

Rugsortene Binntto, Livado og SU Performer er alle meget høytytende hybrider og blir omsatt i enhetsforpakninger. Vekta på forpakningene kan variere fra ca 360 til ca 450 kg, men de inneholder like mange spiredyktige korn. En enhetsforpakning rekker til ca 45 daa ved tidlig såing (i slutten av august). Ved seinere såing må såmengden økes. Dermed rekker forpakingen til ca 33-35 da en måned seinere. Såmengdene må selvsagt korrigeres utfra egne, lokale erfaringer, jordart og vær/temperatur. Rughvetesortene Cappricia og Belcanto her meget høyt avlingspotensiale. For rughvete er det snakk om såmengder på 18-20 kg/daa.

Høstbygg

I høstbygg tilbyr Felleskjøpet sortene Galileoo og KWS Kosmos. Galileoo er en hybridsort med høyt avlingspotensiale og god overvintring i de norske sortsforsøka siste år. KWS Kosmos er en linjesort som minner mye om Meredian – også den gir gode avlinger.

Bestilling:
For bestilling av såkorn:
Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste tlf. 72 50 50 50 og taste 31.
Du kan også bestille på Min Gård.