26.03.2020 | Ragnar Dæhli

Høsthvete, har overvintringa blitt god nok?

Stedvis er det aktuelt å så om deler av åkeren.

Les rådene fra produktsjef såvarer, Jon Atle Repstad 

 

Høsthvete, fôr eller mat?

Veksten er i gang i høstkornet. De fleste bestand er tynne, og nitrogen vil stimulere til busking og rotutvikling. Hva er målet ditt for høsthveten?

Les «Fôrhvete eller mathvete, hva er målet?» av produktsjef Ragnar Dæhli.

 

CropSAT, beslutningsstøtte for rett nitrogengjødsling i høstkorn

Behovet for nitrogen varierer inne på skiftet. Vi vet at om vi gjødsler likt på hele skiftet så blir det for mye noen steder og for lite andre.

Les Anders Rognlien sin artikkel «CropSAT, beslutningsstøtte for rett nitrogentilførsel i høstkorn».
Anders er utviklingsleder presisjonsjordbruk og forklarer hvordan CropSAT kan hjelpe deg med differensiert tildeling basert på variasjon i plantebestand.

Signaler fra kornmarkedet

Kornprodusenter produserer råvarer til henholdsvis kraftfôr- og matmjølindustrien.

Markedssjef korn, Kristian Thunes, gir deg signaler fra kornmarkedet