Sorter av høstraps

Felleskjøpet lanserer to nye sortere av i hybridraps, Mecedes og FY Florian. De to velkjente sorter Explicit og Dariot vil fortsatt være hovedsorter. Sortene har høyt avlingspotensiale, god overvintringsevne og god stråkvalitet. Dariot, Explicit og Mercedes vil være klar for tidlig levering, mens FY Florian er avhengig av avlinger fra 2020. Du kan bestille frø nå.

Spesialgjødsla YaraMila Raps, bestillingsfrist 15. juli

Yara har utviklet ei spesialgjødsel til oljevekster, YaraMila Raps. I tillegg til at den inneholder mye fosfor og kalium, er den rik på svovel som oljevekster trenger mye av. Produktet er ikke i standardsortimentet, men vi tar inn et kvantum fra Sverige ut fra forhåndsbestillinger fra kunder. Siste bestillingsfrist er 15. juli. Det er 750 kg gjødsel i sekken. Det anbefales å gjødsle ca. 35 kg/daa, dvs. en sekk holder til drøyt 20 daa. All vare som bestilles vil bli levert og fakturert.

Kunder som er i tvil om de skal så høstraps anbefales å bestille Fullgjødsel 18-3-15  som også er ei gjødsel rik på fosfor, kalium og svovel. 18-3-15 kan brukes til å gjødsle korn eller gras hvis en ikke får sådd rapsen og er ca. 200 kr/t billigere.

Tidlig såing

For å sikre god etablering må høstraps såes tidlig, 1. – 15. august. Første såtid bør praktiseres i innlandet (og i Trøndelag) og seineste rundt Oslofjorden. Ved tidlig såing er det avgjørende at såmengden blir lav for høstraps. Målet er 50-60 planter pr. m2. Plantene skal være velutviklet før vinteren. Det vil si at de skal rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter tykk rothals og 8 cm lang pålerot. Blir bestandet for tett, kan plantene begynne og strekke seg, og vekstpunktet blir mer utsatt for frost.

Såmengder

Hybridraps selges i pakninger med 1,5 mill. spiredyktige frø. En pakning rekke til 20-25 dekar. Sjekk derfor vekta på pakningen og divider denne med 20 til 25 for å finne såmengde i kg pr. dekar. Svenske anbefalinger gir lavere såmengder, opp mot 30 daa pr. pakning. 80 frø pr. m2 er tilstrekkelig til å gi god etablering. En så lav såmengde krever et fast og godt såbed og nøyaktighet i såingen. Sådybde 1 – 2 cm.


Spillkorn, bekjemping om høsten

Ved større mengder spillkorn bør dette bekjempes. Ugrasmidlene Zetrola, Focus Ultra og Select er alle aktuelle, lese mer i Felleskjøpets Plantevernkatalog 2020 side 25.

Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste tlf. 72 50 50 50 og taste 31.

Du kan også bestille på Min Gård.