Felleskjøpet tilbyr Mirakel i klasse 1, og Bjarne, Seniorita og Helmi i klasse 2. Helmi er en meget tidlig finsk sort, som blir tilgjengelig i begrenset omfang. Vi starter også oppformering av Betong fra Graminor, en ny klasse 2 sort. Den har veksttid som Seniorita, og godt avlingsnivå. Betong vil være tilgjengelig fra sesongen 2022.

Behovet for klasse 3 vårhvete er på ca 50 000 tonn årlig. I denne klassen tilbys Caress, Zebra og Krabat. Zebra og Krabat ligger likt i avling de siste åra, mens Caress ligger over. I tabellene nederst er avlingsnivå og sortsegenskaper for sortene oppgitt i detalj.

Her er en oversikt over Felleskjøpets utvalg av vårhvete til sesongen 2021. Ved å klikke på sortene får du mer informasjon. Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

 

Sort

Beskrivelse

Såmengde*

Veksttid

Helmi 

Dyrkingsråd

Foredler: Boreal

Tidlig vårhvete fra Finland. I Finland er den 3 dager tidligere enn Bjarne. Litt over Bjarne i avling. Mellom Bjarne og Zebra i strålengde. Begrenset tilgang. Trolig Klasse 2. 

21-23 kg 

117 dager 

Bjarne

Dyrkingsråd  

Foredler: Graminor

Bjarne er en tidlig vårhvete. Sorten er kort og stråstiv. Bjarne er svak mot soppsjukdommer og betaler godt for soppbehandling. Sorten kan bli småkornet. Klasse 2. 

18-20 kg 

120 dager

Krabat 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor

Krabat har tre dager lengre veksttid enn Bjarne. Krabat har god stråstyrke. Sorten er sterk mot mjøldogg, og middels sterk mot hveteaksprikk. Krabat har stort avlingspotensiale og har gitt 1 % større avling enn Zebra i norske forsøk (usprøyta). Klasse 3. 

21-23 kg

125 dager 

Caress

Dyrkingsråd

Foredler: SW Seed 

Caress er en sein vårhvete i klasse 3. Den har høyt avlingspotensiale og gode strå- og sjukdomsegenskaper.  

21-23 kg

125 dager

Mirakel 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Mirakel er en sein vårhvete, seks dager seinere Bjarne. Mirakel er sterk mot soppsjukdommer og godt egnet til økologisk produksjon. Mirakel er sterk mot gulrust. Mirakel har langt mjukt strå og bør vekstreguleres for å hindre legde. Svært god bakekvalitet – Klasse 1. 

21-23 kg

126 dager

Seniorita

Foredler:Graminor    

Seniorita er seks dager seinere enn Bjarne. Sorten har god stråstyrke og er sterk mot soppsjukdommer. Stabilt falltall og god bakeevne – Klasse 2. 

19-21 kg

126 dager

Betong

Foredler: Graminor

Ny, sein vårhvete fra Graminor. Gode bakeegnskaper, godt avlingsnivå. Oppformering i 2021. Trolig Klasse 2. 

23-24 kg

126 dager

Zebra

Dyrkingsråd

Foredler:Graminor 

Zebra er en sein vårhvete, sju dager seinere enn Bjarne. Zebra er relativt svak mot soppsjukdommer inkludert gulrust. Zebra bør følges opp med soppsprøyting. Stabilt falltall. Klasse 3. 

23-24 kg

127 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 550 per m2, spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

 

 

I tabellene nedenfor er avlingsnivå (tabell 1) og sortsegenskaper (tabell 2) for de sortene som har vært med i norske sortsprøvinger oppgitt i detalj.

Tabell 1. Forsøk med vårhvete 2017-2019. Usprøyta felt. Relativ avling (kg/daa) 

Sort 

Hele Østlandet 

Sør-Østlandet 

Nord-Østlandet 

Zebra 

100 (507) 

100 (478) 

100 (554) 

Bjarne 

89 

89 

89 

Krabat 

101 

105 

97 

Mirakel 

100 

103 

96 

Seniorita 

99 

100 

97 

Caress 

106 

109 

102 

Betong 

106 

108 

104 

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020 

 

Tabell 2. Sortsegenskaper til vårhvetesorter 

Sort 

Veksttid* 

Strå-styrke 

Strå-lengde 

Mjøl-dogg 

Bladfl. sjukd. 

Gulrust 

DON-verdi 

Hl-vekt 

1000-korn-vekt 

Spire-treghet 

Falltall 

Protein% 

Klasse 

Bjarne 

0 

3 

8 

5 

3 

1 

3 

4 

1 

4 

6 

7 

2 

Krabat 

+5 

7 

6 

5 

6 

7 

5 

6 

5 

7 

8 

6 

3 

Caress 

+5 

8 

6 

8 

5 

7 

7 

8 

6 

5 

6 

6 

3 

Mirakel 

+6 

2 

1 

8 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

1 

Seniorita 

+6 

7 

5 

8 

6 

6 

7 

8 

3 

3 

7 

7 

2 

Betong 

+6 

6 

5 

9 

5 

7 

6 

8 

5 

4 

6 

6 

2 

Zebra 

+7 

7 

3 

5 

6 

4 

2 

6 

7 

7 

7 

5 

3 

*Veksttid: Antall dager seinere enn Bjarne 

Andre egenskaper: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, høye DON-tall, lav hl-vekt/1000-kornvekt, høy spiretreghet, lavt falltall, lavt proteininnhold