Dersom forholdene ligger til rette er det også mulig å opprette en henteavtale med fraktrabatt.

FELLESKJØPETS LEVERINGSAVTALE

Leveringsavtale kan tegnes når kornprodusenten selv skal organisere transport av kornet. Leveringsavtale kan tegnes for korn som leveres etter 15. oktober 2019. Leveringsavtale for korn kan inngås fra fram til 31. januar 2020. Ved inngåelse av leveringsavtale vil det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumsbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2020.

Leveringsavtale kan tegnes på våre nettsider gjennom å logge inn i Min gård.

FELLESKJØPETS HENTEAVTALE

Felleskjøpets henteavtale kan, når forholdene ligger til rette for det, inngås med en av våre markedskontakter.

Se Kornguiden 2019-2020 side 3.

Forespørsel om henteavtale kan også gjøres fra Min gård. Henteavtale kan tegnes når Felleskjøpet skal organisere og utføre transport av kornet samt at Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden. Alt korn levert på henteavtale vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2020. Henteavtale inngås kun for gårdslager med meget gode lasteforhold. Med meget gode lasteforhold menes lasting av hele vogntog på kort varsel uten frakobling av tilhenger, ingen høydebegrensninger og uten forbehold om vær og føreforhold. Samlet lastetid skal være mindre enn 1 time. Ved inngåelse av henteavtale gis en fraktrabatt, samt at det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumsbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2020. Henteavtale for korn kan inngås fram til 31. desember 2019 og vil gjelde leveranser fra 1. november 2019 til og med 31. mars 2020.

Kvantumsbasert pristillegg for leverings og henteavtaler

   30 -  99 tonn

1 øre/kg

100 - 199 tonn

2 øre/kg

200 - 299 tonn

3 øre/kg

300 - 399 tonn

4 øre/kg