[Publisert 29.06.2020]

  • For oppretting av kornavtaler ta kontakt med en av våre markedskontakter for korn og plantekultur eller tegn avtale gjennom «Min gård»
  • Nye målpriser fra årets jordbruksavtale gir en prisøkning på 17 øre pr kg for mathvete, 14 øre for matrug, 10 øre for bygg og 13 øre for havre.
  • For mathvete blir det noen korreksjoner i kvalitetsbetalingen av høsthvete. Sorten Ozon vil underlegges egen sortering og legges nå i kl 5. Mathvete kl 4 og kl 5 får lik betaling. Mathvete i kl 4 og 5 vil ha noe mindre strenge krav til hl. Vekt. Sorten Ellvis er nå en fôrhvetesort.
  • Priser i tørketabellen reduseres med om lag 5%.
  • Det kreves at alle leveranser av matkorn skal ha medfølgende leveringsseddel med påføring av kornsort. Det er viktig at fôrhvetesorter ikke kommer inn i matkornbeholdningene.
  • Krav om deklarasjon for bruk av glyfosat i gulmoden åker videreføres.
  • Det kreves at transportmidler er rengjort før transport av korn gjennom bekreftelse ja/nei på leveringsseddel.
  • Anleggsoversikten er revidert og viser anleggsvis hvilke kornarter og kvaliteter som mottas.