15.06.2017 | Felleskjøpet

Vi oppfordrer alle som ikke har etablert kvalitetssystemet KSL eller som ikke har gjennomført nødvendige forbedringer, om gjøre det før kornet skal leveres. Det er bedre å bruke pengene på egen gård enn å få reduksjon i kornoppgjør.

Kraftfôr og mølleindustrien stiller til sine råvareleverandører krav om en dokumentert produksjon. Industrien vektlegger, i tillegg til egenskaper som hektolitervekt, protein, falltall og energiinnhold, også kornets hygienisk kvalitet samt innhold av forurensninger og innblandinger. I tillegg kommer fokuset på en produksjon i tråd med natur og miljø og elementer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Brannsikkerhet på gården under tørking og hygieniske forhold ved lagring av korn er viktige deler av et kvalitetssystem for kornproduksjon. Kornbransjen er avhengige av friske produsenter med helsa i behold. Alt dette er elementer som er ivaretatt i KSL-standarden, og den gir deg som produsent en enkel gjennomgang og huskeliste på hva som ivaretas gjennom kornsesongen.

Oppfølging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduksjonen i KSL er også nøkkelen for en best mulig produsentøkonomi. Etablert KSL betinger minst en egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner.


Ikke etablert eller ikke godkjent KSL gis følgende prisreduksjoner:

  • Fôrkorn gis pristrekk 10 øre pr kg korn.
  • Matkorn sorteres til fôrkvalitet og blir priset som fôrkorn med pristrekk 10 øre pr kg korn.


KSL - kornbransjens felles løsning for dokumentert kvalitetsproduksjon

Kornbransjen har Kvalitetssystem i landbruket (KSL) som felles løsning for alle sine kornprodusenter. Dette er etablert for å sikre fokus i produksjonen og ikke minst en dokumentasjon som underbygger en kvalitetsproduksjon hos den enkelte produsent videre i verdikjeden.

Egenrevisjon med aktuelle tiltaksplaner gjør du ved å trykke "logg inn din gård" på www.ksl.no

Innmeldt egenrevisjon/avvikslukking blir via KSL-databasen oppdatert hvert døgn hos mottaksanleggene. Spørsmål om KSL-status rettes til Matmerk på ksl@matmerk.no eller tlf 24148300