Mjøldrøye i kornet medfører at råvaren får et høyt innhold av naturlige soppgifter. Disse stoffene har meget uheldige effekter på mennesker og dyr, og har en akutt giftighet som ikke er veldig forskjellig fra fipronil som er giftstoffet involvert i den såkalte «eggskandalen» som har hatt sterkt fokus internasjonalt i senere tid. Felleskjøpet Agri har investert i optisk renseutstyr som gjør det mulig å sortere ut sklerotiene av mjøldrøye fra rugen. Dermed kan vare som inneholder mer mjøldrøye enn tillatt bli til fullverdig råvare.

Felleskjøpet forventer å ta imot nærmere 25.000 tonn rug i år. Dersom trenden vi ser nå i starten av skuronna holder seg, vil vi kunne ende opp med over 1.000 tonn rug som er helt uten verdi pga. mjøldrøye. Dette volumet alene ville gitt kornprodusenten et tap på ca 2,5 mNOK, noe vi unngår ved at muligheten for rensing finnes. Det er viktig å merke seg at regelverket for mjøldrøye ikke tillater fortynning, dvs. industrien kan ikke blande gode og dårlige partier for å komme under de maksimalt tillatte verdiene. Slik sett skiller regelverket for mjøldrøye seg fra regelverket for f.eks. DON.

Den store mengden rug som er «lovlig», men med et betydelig innhold av mjøldrøye, er en mindre attraktiv vare for de som til slutt skal bruke kornet, dvs matmjølindustri og kraftfôrkunder. Så langt ser det ut til at godt og vel halvparten av rugvolumet kommer i denne kategorien, og ved å rense ut mjøldrøya fra denne råvaren hever vi kvaliteten på denne råvaren vesentlig; nærmere 4 tonn med mjøldrøye vil bli renset ut.

Følgende betingelser gjelder for rug og rensing av mjøldrøye:

 1. Rug som inneholder spor av mjøldrøye, og som skal leveres i innhøstingsperioden, anbefales levert til Larvik for rensing. Det er åpnet for å levere denne type vare også til Stange og Årnes, og produsenten vil da bli belastet frakt til Larvik.
  • Produsent betaler rensing; 40 øre pr kg. For vare som viser seg å inneholde mindre enn 0,1% mjøldrøye (basert på analyse av prøve tatt ut ved levering i Larvik) reduseres prisen til 20 øre pr kg for kornprodusenter som normalt leverer korn til FKA.
  • Felleskjøpet må ta forbehold om ventetid dersom pågangen på rensemaskinen blir større enn kapasiteten tillater.
 2. Rug som antas å være uten innhold av mjøldrøye kan leveres til Felleskjøpets mottak som tar imot rug.
  • Skulle det ved inspeksjon før mottak likevel vise seg at partiet inneholder mjøldrøye vil partiet bli avvist ved mottaks-anlegget, og løsning jfr pkt 1 eller pkt 3 anbefalt.
  • Korn med mer enn 0,05% mjøldrøye kan ikke anvendes til mat.
  • For det kornet FKA har mottatt vil oppgjør bli utbetalt etter ordinære betingelser, og evnt med fradrag av rensekostnader jfr pkt 1 ovenfor (20øre/40øre).
 3. For rug som tørkes ned og lagres på gård, anbefaler vi å ta kontakt med Felleskjøpet etter skuronna for å finne den optimale løsningen for levering og evnt. rensing av kornet. Ut fra en forhåndsvurdering av varens kvalitet vil vi søke å finne den beste anvendelsen av varen, og sikre bonden riktig pris. For å gi mer tid til å håndtere disse tilfellene vil prisløypa for matrug bli justert slik at høyeste pris forlenges ut hele 2017.