– Ut fra såkornsalget anslår vi at det i høstkornarealet i år er om lag tre fjerdedeler av fjorårets, sier produktsjef for såvarer, Jon Atle Repstad, i Felleskjøpet. 

I Norske Felleskjøps prognoser er høstkornarealet i 2018 anslått til 492 000 dekar. Dette kan bety at det også neste år vil være godt over 300 000 dekar høstkorn. 

Svært mye av høstkornet ble sådd rundt 20. september. Da ble det endelig såpass opphold i regnværet at forholdene ble noenlunde lagelig. De fleste åkrene har ikke kommet lenger enn til 2-bladstadiet, og situasjonen er dermed «motsatt» av hva den var i fjor høst, da mange åkre nesten ble for frodige. I følge rådgiverne kan høstkornet komme seg godt gjennom selv med små planter i høst, men det er avhengig av forholdene gjennom vinteren og ikke minst på våren. Med mindre plantemasse anses derimot faren for snømugg som mye mindre enn forrige sesong. 

– Vårt inntrykk er at det meste av såkornet som er solgt også er sådd, sier Repstad. Han forteller at salget av Ellvis, som tidligere var en dominerende høsthvetesort, har gått sterkt tilbake etter at sorten ikke lenger defineres som matsort. 

– Nå er Ozon største høsthvetesort, og det er fortsatt en del interesse for Kuban, sier Repstad. Salget av rug og rughvete er forholdsvis stabilt, omtrent på fjorårsnivå. 

Forholdene for å etablere høstraps ble ikke like gode i år, og det er ikke sikkert alt frøet som er solgt er sådd. Repstad. Repstad forteller at det er dobbelt så mye høstraps som i 2017, men at arealet kanskje ikke er mer enn rundt halvparten av fjorårets.