21.08.2019 | Kristian Thunes, Markedssjef kornhandel

Karbohydrater i form av bygg og havre er hovedingrediensen i kraftfôr, og er arter som kan dyrkes i alle kornområdene våre. Hvete til kraftfôr og matkorn, samt proteinråvarer som erter og åkerbønner er best egnet i de sørlige områdene i Norge. Dette gir noen muligheter for både kornprodusenter og husdyrprodusenter. Å produsere en vare som er etterspurt og bidra til økte norske råvarer, både til mat og husdyrfôr, er tilfredsstillende og viktig og reduserer importbehovet.

Kornproduksjon uten bruk av tradisjonell mineralgjødsel krever noe mer langsiktig planlegging. Om eiendommen disponerer egen husdyrgjødsel, gjør det situasjonen langt enklere. På gårder som har drøvtyggere som drives økologisk, er også ofte hele jordbruksarealet drevet økologisk. Der klima tillater det inngår ofte økologisk kornproduksjon i deres vekstskifte. På gårder med økologisk svin eller fjørfe er det relativt få som har økologisk drift også på jordbruksarealet. Her er det et stort potensial for økt produksjon av økologisk korn, og muligheter for alle med økologiske husdyr å bidra med viktige råvarer.

Felleskjøpet har over tid hatt fokus på tiltak som har bidratt til økt produksjon av økologisk korn, f.eks. stimulert økonomisk til omlegging og har merpris på korn. Vi har økt mottakskapasiteten, og jobber kontinuerlig for å sikre at vi også har dette fremover. Det gir resultater!