08.04.2020 | Felleskjøpet

Gjødsler du skiftet jevnt over det hele, vet vi utfra målingen med N-sensor at du med stor sannsynlighet bommer på riktig nitrogenmengde på store deler av arealet. Vi vet at åkerens gjødselbehov varierer over feltet. Å teste ut variert nitrogenmengder er derfor ikke så stor risiko som man kanskje skulle tro.

Forhåpentligvis blir det nå så mange ulike løsninger i markedet at flere gårdbrukere vil finne en tjeneste som passer sitt ambisjonsnivå.

CropSAT (gratis tjeneste)

CropSAT er en gratis satellitt-tjeneste som leveres fra DataVäxt, og medfører ingen ekstra kostnader for deg som bruker. Er man i tillegg bruker av CropPLAN er det svært enkelt å laste ned skifter, siden skiftene er predefinert i CropPLAN. I appen MyFARM kan man planlegge ønsket nitrogenmengde ulike steder i åkeren. Man kan enten bruke eget skjønn, eller evt. benytte Yara N-tester for å vurdere plantenes nitrogenbehov. Deretter kan man laste opp informasjonen i CropSAT og sette opp en styrefil for variert nitrogengjødsling i ulike maskinsystemer som Operation center, Trimble og Kverneland.

Man kan også gå inn på www.cropsat.no, hvis man har lyst til å benytte tjenesten uten å være CropPLAN bruker fra før.

Atfarm (betalingstjeneste)

Atfarm er en satellitt-tjeneste som ble lansert i 2020. I Atfarm kombineres satellitt-bilder med algoritmer fra Yara N-sensor. Du trenger dermed ikke å gjøre samme grunnarbeid som i CropSAT for å fastslå nitrogenbehov i åkeren, men får isteden en gjødselanbefaling basert på algoritmene i Yara N-sensor. Atfarm er et digitalt verktøy utviklet for å gjøre overvåking av skiftene, samt variert gjødseltildeling så enkelt som mulig.

Yara N-sensor (traktormontert)

Yara N-sensor er det mest avansert verktøyet vi har i norsk marked for å variere nitrogengjødslingen. Nirogenmengden som tildeles utfra N-sensor målinger bygger på en stor mengde gjødslingsforsøk over mange år. I og med at utstyret er traktormontert unngår man også at skydekke forstyrrer målingene, slik det kan skje med satellittbaserte verktøy.

Mange anser nok at Yara N-sensor har en høy innkjøpspris, men kanskje er det mulig å leie inn en entreprenør til å gjødsle for deg? I og med at moderne gjødselspredere i kombinasjon med N-sensor er en stor investering, er det viktig at gjødselentreprenører kan kjøre store arealer for å forsvare investeringene. Samtidig vil en Yara N-sensor bidra til å redusere gjødselbruk og arbeidstid, og i tillegg får du utført en mer optimal gjødsling, noe som kan gi både avlingsøkning og kvalitetsheving på kornet.

Alternativt må man tegne inn skiftene som en del av planleggingen.