01.02.2022 | Trond Chr. Anstensrud, Felleskjøpet

Det er ikke så mange nyheter på plantevern i år, men vi har et nytt soppmiddel i korn, Balaya, og "gamle gode" MCPA har skifta navn til Agroxone.

Katalogen var fullt oppdatert, da den gikk i trykken. Det skjer stadig endringer på plantevernområdet i løpet av et år, bl.a. ved at nye produkter blir godkjent eller andre endringer. Oppdatert liste over endringer etter at katalogen ble trykket vil du finne informasjon om på Min Gård.

Tenk resistensforebygging i ugraskampen

Det har i flere år vært satt fokus på å forebygge utviklingen av resistens, spesielt mot lavdosemidler (ALS-resistens).

Viktigste verktøy i verktøykassa innen kornproduksjon:

 • Vekstskifte – gir muligheter for bruk av produkter med ulik virkningsmekanisme (resistensbryter)
 • Veksle mellom produkter med ulik virkningsmekanisme hvert 2-3 år.
 • Tankblanding av midler med ulik virkningsmekanisme med >90% effekt på aktuelle ugras

Produktvalg

Valg av middel og anti-resistensstrategi varier med hvilke ugrasarter som er på arealet og er de viktigste å bekjempe. For å oppnå en god forebyggende strategi bør en rotere/blande midler som inneholder virksomme stoffer som begge minst har 90% effekt mot ugrasarten en vil kontrollere. Balderbrå er en av ugrasartene i høstkorn der vi hovedsakelig har hatt sulfonylurea som har vært effektive, og der enkelttilfeller av resistens har oppstått. Vassarve, då og dylle er andre arter med resistens.

Hvilke aktuelle resistensbrytere / løsninger har vi mot SU-resistens i korn:

Balderbrå

 • Mustang Forte ugrasmiddelet som ble lansert i 2020 har meget god effekt. Middelet inneholder aminopyralid, som er god på kurvblomstrede, og fra en annen kjemisk gruppe.
 • Ariane S et annet alternativ, men redusert effekt ved temp. <12°C.
 • Zypar, Tripali, Saracen Delta og Starane XL vil i de fleste tilfelle ha meget god effekt. De inneholder aktivstoffet florasulam, som er god på balderbrå. Dette har til nå ikke vært så utbredt i bruk. Florasulam tilhører imidlertid samme kjemisk gruppe ALS-hemmere som SU-midlene, så det er en klar risiko for at det oppstår kryss-resistens. Derfor bør heller ikke disse brukes flere år på rad uten veksling.

Vassarve

 • Zypar med innhold av Arylex er et meget godt alternativ med 2 virkestoffer som begge har > 90% effekt.
 • Express Gold SX + Pixxaro , Flurostar eller mekoprop
 • Saracen Delta
 • Tripali + Pixxaro, Flurostar eller mekoprop

Stivdylle

Til slutt vil vi oppfordre til å studere plantevernkatalogen nærmere. Kontakt oss gjerne for å diskutere, og finne aktuelle plantevern-løsninger til sesongen 2022.

 • BALAYA- nytt sppmiddel i korn

Balaya er et soppmiddel med ny virkningsmekanisme. Som hos ugras er det også i soppbekjempelsen viktig å veksle mellom ulike virksomme stoff for å unngå resistensutvikling. Balaya har et bredt behandlingsvindu og kan brukes i alle kornarter. I virkningstabellen side 193 ser du hvilke sopp den har god effekt mot.

I årets katalog har vi flere forslag til blandinger for å unngå resistensutvikling av ugras. Blant annet vil en blanding av DFF, Express Gold og Pixxaro være god mot de fleste vanlige ugras i kornproduksjon.

Plantevernmidler som utgår i 2022

Dersom et plantevernmiddel ikke får fornyet godkjenning fastsettes det en avviklingsperiode som maksimalt er på 18 måneder, seks måneder for salg og ytterligere ett år for bruk. Behandlingsprosessen blir mange ganger forsinket i EU og derfor kan preparater vi regnet med skulle utgå, fortsatt være godkjent. Se også info på Min Gård.

Korn

 • Nufarm MCPA 750 - endrer navn til Agroxone.
 • Steward - Siste salg 19.06.2022 - siste bruk: 19.09.2022