Plantevern katalogen 2021 er nå klar. Om du ikke har mottatt den i posten, får du den nå også på våre avdelinger og samarbeidende lag.

Katalogen var fullt oppdatert, da den gikk i trykken. Det skjer stadig endringer på plantevernområdet i løpet av et år, bl.a. ved at nye produkter blir godkjent eller andre endringer. Oppdatert liste over endringer etter at katalogen ble trykket vil du finne informasjon om på Min Gård.

Kampanje plantevern

Vi viderefører kampanjen på kjøp av plantvermidler med gode rabatter både i sesong og ved tidligordre satt opp før 28. februar 2021. Om du ikke allerede er kontaktet, vil vi i løpet av kort tid ta kontakt. Når vi deg ikke, så ta gjerne kontakt med din nærmeste avdeling, eller vårt salgskorps. Ved å ta kontakt får du vite mer om betingelser, nyheter og endringer på plantevernområdet for 2021.

Velkommen til en god handel!

Saracen Delta - Nyhet

Er et nytt frøugrasmiddel godkjent i alle kornarter unntatt havre, og i grasfrøeng i frøåret. Produktet selges i 1 L pakninger.

Resistens

Takket være innhold av 2 ulike aktivstoff, florasulam og diflufenikan (DFF)) fra forskjellig virkemekanisme-gruppe, sikres en viss resistensforebygging. Mengden diflufenikan (DFF) per dekar ved 7,5 -10 ml/daa gir god resistensforebygging på enkelte ugrasarter, men er ikke tilstrekkelig om resistens allerede forekommer.

Effekt

Saracen Delta har god virkning på balderbrå (ikke resistent), då (ikke resistent), gjetertaske, hønsegras, klengemaure, stemor, tunbalderbrå, vassarve (ikke resistent) og vindeslirekne. Svak mot meldestokk. Ved resistent vassarve bland med Flurostar eller Mekoprop.

Vegetert buffersone

Saracen Delta er fleksibel og kan brukes tidlig på våren allerede fra + 3 °C. Produktet har både blad- og jordvirkning. God jordvirkning forutsetter god jordfuktighet. Det er krav om 10 meter vegetert buffersone mot vann. Sprøytetidspunkt ved begynnende vegetering i høstkorn og i vårkorn fra 2-bladstadiet til strekking. Best effekt på smått ugras 1-3 blad. Dosering fra 7.5 til 10 ml per dekar.

Moddevo - Nyhet

Moddevo er et nytt vekstregulerende middel i korn og frøeng, identisk med Moddus Start, og vil erstatte denne. Etikett og anbefalinger er identiske.

Tenk resistensforebygging i ugraskampen

Det har i flere år vært satt fokus på å forebygge utviklingen av resistens, spesielt mot lavdosemidler (ALS-resistens).
Viktigste verktøy i verktøykassa innen kornproduksjon:

  • Vekstskifte – gir muligheter for bruk av produkter med ulik virkningsmekanisme (resistensbryter)
  • Veksle mellom produkter med ulik virkningsmekanisme hvert 2-3 år.
  • Tankblanding av midler med ulik virkningsmekanisme med >90% effekt på aktuelle ugras

Produktvalg

Valg av middel og anti-resistensstrategi varier med hvilke ugrasarter som er på arealet og er de viktigste å bekjempe. For å oppnå en god forebyggende strategi bør en rotere/blande midler som inneholder virksomme stoffer som begge minst har 90% effekt mot ugrasarten en vil kontrollere. Balderbrå er en av ugrasartene i høstkorn der vi hovedsakelig har hatt sulfonylurea som har vært effektive, og der enkelttilfeller av resistens har oppstått. Vassarve, då og dylle er andre arter med resistens.

Hvilke aktuelle resistensbrytere / løsninger har vi mot SU-resistens i korn:

Balderbrå

  • Mustang Forte det nye ugrasmiddelet lansert i 2020 har meget god effekt. Middelet inneholder aminopyralid, som er god på kurvblomstrede, og fra en annen kjemisk gruppe.
  • Ariane S et annet alternativ, men redusert effekt ved temp. <12°C.
  • Zypar, Tripali, Saracen Delta og Starane XL vil i de fleste tilfelle ha meget god effekt. De inneholder aktivstoffet florasulam, som er god på balderbrå. Dette har til nå ikke vært så utbredt i bruk. Florasulam tilhører imidlertid samme kjemisk gruppe ALS-hemmere som SU-midlene, så det er en klar risiko for at det oppstår kryss-resistens. Derfor bør heller ikke disse brukes flere år på rad uten veksling.

Vassarve

Stivdylle

Til slutt vil vi oppfordre til å studere plantevernkatalogen nærmere. Kontakt oss gjerne for å diskutere, og finne aktuelle plantevern-løsninger til sesongen 2021.

 

Plantevernmidler som utgår i 2021/2022

Dersom et plantevernmiddel ikke får fornyet godkjenning fastsettes det en avviklingsperiode som maksimalt er på 18 måneder, seks måneder for salg og ytterligere ett år for bruk. Behandlingsprosessen blir mange ganger forsinket i EU og derfor kan preparater vi regnet med skulle utgå, fortsatt være godkjent. Se også info på Min Gård.

Korn

  • Fastac sluttsolgt! Siste bruk. 31.01.2022