22.08.2022 | Felleskjøpet

Ta kontakt med din salgskonsulent, din avdeling, kundeservice eller ditt samarbeidende lag.

Felleskjøpet er leveringsdyktig på Kuban og Bernstein høsthvete fra medio juni.

Her er vårt sortiment:

Høsthvete mat

Kuban
Mathvetesort i klasse 4. Kuban gir gode avlinger, er svært stråstiv og har vist seg sterk mot mjøldogg. Den er vinterherdig. Kornkvaliteten er god, hektolitervekta er høy. Ønsket av møllene. Kan leveres tidlig.

Bernstein
Mathvetesort i klasse 4. Meget god bakekvalitet. Best egnet for områder med milde vintere. Ønsket av møllene. Kan leveres tidlig.

Julius
Svensk sort med gode egenskaper. God overvintring. Import. Leveres i 700 kg sekk. Mathvete klasse 4. Leveringsklar tidlig. Begrenset tilgang.

Magnifik
Den beste på overvintring. Meget begrenset tilgang; levering i slutten av august. Import.

Festival ØKO
Gode dyrkingsegenskaper, greit avlingsnivå. Import.

Høsthvete fôr

Jantarka
Velkjent fôrhvetesort med meget høyt avlingspotensiale. Storkornet med god overvintringsevne.

Rotax
Gode overvintringsegenskaper, meget godt avlingsnivå. Er i oppformering – tilgangen blir svært begrenset.

Høstrug

Av høstrug tilbyr Felleskjøpet velkjente SU Performer og fjorårets lovende nykommer KWS Tayo. SU Glacia er en nyhet som har vist svært lovende resultater. Alle rugsortene er hybrider og selges i storsekk med 12 enheter (sekkevekta varier fra 380-500 kg, typisk 450 kg). Rekker til ca 45 dekar pr storsekk ved tidlig såing og 35 dekar ved sen såing.

SU Performer
Meget god vinterherdighet. Relativt kort strå og god stråstyrke. Blandet med 10% populasjonsrug for å redusere forekomsten av mjøldrøye. Gode resultater i norske forsøk. Leveres ubeiset.

KWS Tayo
En av de høyest ytende sortene i svenske og danske forsøk over flere år. Relativt stråstiv og god overvintringsevne.

SU Glacia
Ny sort fra leverandøren av SU Performer. Har gitt lovende resultater i Finland på overvintring og avling.

Høstrughvete

Belcanto
Har vært dyrket noen sesonger i Norge. God sykdomsresistens, høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. God resistens mot groing i akset.

Høstbygg

SY Galileoo – Hybrid 6r
Meget høytytende sort. Må sås tidlig nok for å sikre god nok busking utover høsten. Senest første uka i september. Selges i enheter. Såmengde 50-60 dekar pr storsekk avhengig av såtid.

Høstoljevekster

Høstrybs Arrivee
Høstrybs kan såes litt seinere enn høstraps.Overvintrer bra, og den blir litt tidligere moden. Felleskjøpet fører Arrivee høstrybs. Beregn ca 300 gram frø/daa. 10 kgs pakninger

Høstraps DK Expat
Høytytende sort med god overvintringsevne. Tar over for velkjente Explicit.

Høstraps SY Florian
Høyt avlingspotensial, men noe dårligere overvintring enn Mercedes

Høstraps Mercedes
Høyt avlingspotensiale. Har vist god overvintring i praksis i Norge

Høstraps Parcours
Parcours er en ny sort med høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne


 

Vi har startet salget av gjødsel for 2024 sesongen!


Det er betydelig prisnedgang på fullgjødsel. Les mer

1% kontantrabatt ved autogiro

Å betale med Autogiro betyr at du gir Felleskjøpet Agri SA, fullmakt til å trekke fremtidige fakturabeløp direkte på din bankkonto. Det gir deg én giro mindre å passe på, og du får 1% rabatt på kjøpet. Beløpet trekkes fra konto første dag etter levering. Autogiro er et betalingssystem som forenkler betalingsrutinen for deg, Felleskjøpet og banken din. Kostnaden blir redusert – noe alle tjener på. Les mer om avtalen her

Tonnvarekreditt gjennom Landkreditt Bank- en fleksibel løsning

Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såkorn, ensilering og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. Vår erfaring er at de kundene som begynner å bruke ordningen gjerne fortsetter med det. Les mer her