01.06.2022 | Felleskjøpet

Det er lite overlagret såvare. For mathvete må en påregne at storparten av mengdene blir levert av årets avling.

Her er vårt sortiment:

Høsthvete mat

Felleskjøpet har i år tilgang på 3 sorter av mathvete: Kuban, Bernstein og Julius. Tilgangen av Kuban og Bernstein er avhengig av årets avling – og disse to sortene vil ikke være tilgjengelige før tidligst i midten av august. Av Julius finnes det begrensede mengder overlagret vare som kan leveres noe tidligere.

Kuban
Mathvetesort i klasse 4. Den gir gode avlinger, er svært stråstiv og har vist seg sterk mot mjøldogg. Den er vinterherdig. Kornkvaliteten er god, hektolitervekta er høy. Ønsket av møllene.

Bernstein
Mathvetesort i klasse 4. Meget god bakekvalitet. Best egnet for områder med milde vintere. Ønsket av møllene.

Julius
Har vært hovedsort i Sverige. Julius er en høytytende høsthvete med stabilt falltall. Overvintring på nivå med Kuban. I svenske forsøk har den avling på nivå med Ellvis og over Praktik. Proteininnholdet er høyt og proteinkvaliteten er god. Blir levert i 700kg sekk.

Høsthvete fôr

Det er tilgang på tre fôrsorter: Jantarka, Etana og Hacksta. Jantarka blir tilgjengelig av årets avling (medio august) – to andre kan leveres tidligere.

Jantarka
Velkjent fôrhvetesort med meget høyt avlingspotensiale. Storkornet med god overvintringsevne.

Etana
Meget høyt avlingspotensiale, på linje med Jantarka. Overvintringsevne på nivå med Jantarka. Noe kortere strå og mindre legde enn Jantarka. Mengdene er begrenset.

Hacksta
Noe kortere strå og mindre legde enn Jantarka. Gode resistensegenskaper og høyt avlingsnivå. Overvintringsevne på nivå med Jantarka. Høy hektolitervekt og tusenkornvekt. Mengdene er begrenset.

Høstrug

Av høstrug tilbyr Felleskjøpet to sorter i år: SU Performer som har vært i markedet i noen år og som er velprøvd, samt den lovende nykommeren KWS Tayo. Begge sortene vil være tilgjengelige for levering i god tid før såing.

SU Performer
Meget god vinterherdighet. Relativt kort strå og god stråstyrke. Blandet med 10% populasjonsrug for å redusere forekomsten av mjøldrøye. Gode resultater i norske forsøk. Sorten er en hybrid og selges i storsekk med 12 enheter (sekkevekta varier fra 380-500 kg, typisk 450 kg). Rekker til ca 45 dekar pr storsekk ved tidlig såing og 35 dekar ved sen såing.

KWS Tayo
En av de høyest ytende sortene i svenske og danske forsøk over flere år. Relativt stråstiv og god overvintringsevne. Sorten er en hybrid og selges i storsekk med 12 enheter (sekkevekta varier fra 380-500 kg, typisk 450 kg). Rekker til ca 45 dekar pr storsekk ved tidlig såing og 35 dekar ved sen såing.

Høstrughvete

Felleskjøpet tilbyr en begrenset mengde Probus for tidlig levering – og Belcanto av årets avling.

Belcanto
Har vært dyrket noen sesonger i Norge. God sykdomsresistens og høyt avlingspotensiale. God resistens mot groing i akset.

Probus
Høytytende rughvete med god overvintring. God sjukdomsresistens – sterk mot gulrust. 700 kg sekk.

Høstbygg

Av høstbygg er KWS Kosmos og SY Galileoo tilgjengelige. Disse har vært dyrket flere sesonger i Norge – har god vinterherdiget og gir gode avlinger. Tilgjengelige tidlig.

KWS Kosmos – Linjesort 6r
Høytytende sort med sterkt strå og gode resistensegenskaper mot mjøldogg. Litt mer fleksibel på såtid enn hybridene. Såmengde 15-18kg.

SY Galileoo – Hybrid 6r
Meget høytytende sort. Må sås tidlig nok for å sikre god nok busking utover høsten. Selges i enheter. Såmengde ca 50 dekar pr storsekk.

Høstraps-kart.pngHøstraps

Av høstraps har Felleskjøpet 3 sorter til 2022/23 sesongen. Felleskjøpet har varer klare til levering i slutten av juli.

DK Expat
DK Expat erstatter velkjente Explicit. God vinterherdighet. I toppen avlingsmessig i svenske forsøk 2017-2021 (område D-F).

Mercedes
Høyt avlingspotensiale og sorten er kjent for sin gode vinterherdighet. Rolig tilvekst på våren gjør den mindre utsatt for frostskader.

SY Florian
Vinterherdig sort. Høyest ytende sort i perioden 2017-2021 i svenske forsøk (område F). God sykdomsresistens mot kransskimmel og storknolla råtesopp.

Høstrybs

Arrivée – Linjesort
Mer vinterherdig enn høstraps. Kan og bør såes på et litt senere tidspunkt (fram til 20. aug). Tidligere moden enn høstraps (10-14 dager).1% kontantrabatt ved autogiro

Å betale med Autogiro betyr at du gir Felleskjøpet Agri SA, fullmakt til å trekke fremtidige fakturabeløp direkte på din bankkonto. Det gir deg én giro mindre å passe på, og du får 1% rabatt på kjøpet. Beløpet trekkes fra konto første dag etter levering. Autogiro er et betalingssystem som forenkler betalingsrutinen for deg, Felleskjøpet og banken din. Kostnaden blir redusert – noe alle tjener på. Les mer om avtalen her

Tonnvarekreditt gjennom Landkreditt Bank- en fleksibel løsning

Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såkorn, ensilering og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. Vår erfaring er at de kundene som begynner å bruke ordningen fortsetter gjerne med det. Prisstigningen på gjødsel fra høst til vår (vanligvis 15-25%) er høyere enn renten kunden betaler. Les mer her