Med utgangspunkt i en produksjonsramme på 1,2 millioner tonn, anser vi en balansert produksjon å være ca 500 000 tonn bygg, 280 000 tonn havre og 20 000 tonn rug til mat. Fôrrug er i liten grad etterspurt. Av fôrhvete anvendes greit 200.000 tonn og for mathvete er produksjonsrammen 200.000 tonn fordelt på 100.000 tonn i klasse 1 og 2, her er det et sterkt ønske om ny yterik sort i klasse 2, 50 000 tonn i klasse 3 og 50.000 tonn høsthvete i klasse 4. En produksjon innenfor disse rammene - forutsatt at krav til kvalitet er tilfredsstilt - bør kunne anvendes med minimale reguleringskostnader.

Sesongen vi avslutter har stort sett gitt full dekning for hvete og bygg. Markedet ønsker en stabil høy produksjon av fôrhvete og det er ønskelig å løfte produksjonen av havre til et noe høyere nivå. Behovet for havre har siste sesong vært større enn tilgangen. Produksjonen av rughvete er mer enn stor nok.

Produksjonen av økologisk korn dekker ikke kraftfôrindustriens behov, og da er det snakk om bygg, havre og hvete.

Ønsker om endring av prisforhold mellom kornarter og kornkvaliteter sesongen 2020/21

Introduksjon av nye yterike byggsorter har forrykket det økonomiske balansen i gjeldende prisforhold mellom kornarter og kornkvaliteter.

Med utgangspunkt i jordbruksavtales prisfastsettelse for bygg er det ønskelig at havre får et større pristillegg enn bygg. Det er ønskelig at mathvete også får et høyere pristillegg enn bygg. Gjennom kvalitetsbetalingen vil en eventuell prisøkning kunne styres mot vårhvete i klasse 1, 2 og 3.

Produksjonen av rughvete har nådd et nivå som er større enn det kraftfôrindustrien klarer å utnytte på en god måte. Det er forventet at rughvete neste sesong vil få en pris som er lavere enn bygg.