Mottakstallene på de fleste anlegg er kraftig redusert etter uke 35, og vi regner med å avslutte sesongmottaket etter uke 37.

Dette innebærer at vi reduserer åpningstidene, det vil si at vi tilbyr færre korntimer - fortrinnsvis på utvalgte dager.
Noen anlegg vil vi stenge for kortere perioder, noen vil vi etter hvert stenge og tømme helt fram til høsten 2019 (ref. Kornguiden).

Hvis du har behov for levering lokalt, følg med på motttakets nettside og tilbudte korntimer, eller ta kontakt med mottaket slik at vi kan hjelpe deg.
NB! Du må fortsatt bestille time før levering.
Middels store anlegg, samt produksjonsanlegg og kystanlegg vil ha mer oppetid.

Små avlinger, med lav hektolitervekt, snerp som sitter hardt på, samt en del partier med mye ugras har redusert kapasiteten og økt slitasjen på rensemaskiner og avfallssystemer. Etter flere krevende mottakssesonger har vi nå et stort behov for å få utført renhold, vedlikehold og HMS-tiltak ved mange av våre mottaksanlegg.