Hvorfor høstsprøyting mot ugras

 • Ved mye grasugras (tunrapp, markrapp, raigras)
 • Enklere å bekjempe smått ugras
 • Muligheter for resistensforebygging med annen virkemekanisme – resistensbryting. Ved utfordringer med resistent (SU/ALS) vassarve. Boxer - en resistensbryter.
 • Mindre sprøytebehov / bedre tid på våren -oppfølgende vårsprøyting ved behov

Aktuelle midler

Boxer og Atlantis OD eneste aktuelle midler.

Boxer

Boxer godkjent i alt høstkorn. (200-300 ml/daa, 36-54 kr/daa). God mot tunrapp. God mot vassarve (også resistent v/200 ml) og klengemaure. Begrenset virkning mot markrapp. Svak mot balderbrå. Virkningen på store planter dårlig.

Atlantis

Atlantis OD (45-75 ml/daa, 28-45 kr/daa). Tilsett alltid Mero 50 ml/daa. Kan ikke brukes i høstbygg! Lavdosemiddel (sulfonylurea). Meget god mot grasugras som Markrapp, tunrapp og raigras. Også meget god mot: Balderbrå, spillraps og vassarve (ikke resistent). Svak mot: Rødtvetann og åkerstemor

Tankblanding av begge preparater er aktuelt for å få virkning mot flere ugrasarter og samtidig resistensbryting (vassarve). Aktuell blanding er 35 ml Atlantis + 120-200 ml Boxer + 50 ml Mero/daa. Minste dose i rug og rughvete. Ved tankblanding blir optimalt sprøtetidspunkt et kompromiss mellom de to preparater. Se nedenfor.

Sprøytetidspunkt

Er avhengig av middelvalg. Boxer er et middel med jord- og bladvirkning, der ugraset bekjempes i spiringsfasen. Sprøytes straks etter såing – fram til 3-bladstadiet (BBCH 00 -13). Optimalt tidspunkt er når sprøytesporene akkurat blir synlige. Atlantis OD har hovedsakelig bladvirkning, derav litt senere sprøytetidspunkt. Optimalt sprøytetidspunkt: smått frøugras og grasugras i 2-3 bladstadiet.

Vær- og vekstforhold

 • Viktig at kulturen og ugraset er i god vekst ved bruk av Atlantis og Boxer
 • Lagelig såbedd – ikke for mye klump – gir best virkning av Boxer
 • Såkornet godt dekket av jord, min. 3 cm ved bruk av Boxer.
 • God jordfuktighet gir god effekt av Boxer, men virker også ved tørre forhold
 • Etter kraftig regn og luftmangel, kan forbigående gulning oppstå etter Boxer
 • Atlantis frarådes brukt på åker som er «stresset/sliter» pga ugunstige vekstforhold.
 • Atlantis gir normalt forbigående gulfarging av åkeren. Bør ikke bukes sent på høsten!
 • Unngå sprøyting med Boxer eller Atlantis ved utsikter til nattefrost rett etter sprøyting!

Avstand til vann

Husk avstand til vann. For Boxer 5 m (3 m hvis bruk av min. 75% avdriftsreduserende dyse). For Atlantis OD. Ingen avstandskrav, kun de vanlige 3 m som gjelder alle midler.