Det var svært få åkre som ble sprøytet i fjor høst, og tynne åkre med mye overvintrede ugras bør ugrasbekjempes så fort det er mulig. Valg av ugrasmiddel avhenger av ugarsfloraen, temperaturen og resistentsituasjonen.

Ugrasartene

I høstkornet er det de vinterettårige ugrasartene som dominere. De viktigste er balderbrå, vassarve, stemor, rødtvetann, forglemmeiei, gjetertaske og pengeurt. I tillegg kommer grasugrasartene tunrapp og markrapp som ofte kan være en utfordring.

Temperatur

Det skal være god vekst i plantene når en sprøyter. Utfordringen er ofte at vinterettårige arter starter veksten ved lavere temperaturer enn det som er gunstig for plantevernmidlene. I tillegg har vi erfaring for at store variasjoner i døgntemperatur, der nattetemperaturen går ned mot null eller lavere, gjør et midlene kan ha sviktende effekt på enkelte arter. For kulturplantene er det også viktig at veksten er i gang slik at de raskt bryter ned produktene, og ikke hemmes.

Zypar kan brukes helt ned mot 2 °C. Lavdosemidlene (Express Gold, Express SX, Tripali, Hussar m.fl) kan brukes ned mot 5 °C, og har god effekt forutsatt at det er god vekst i plantene. Sprøyt derfor på formiddagen, med stigende temperatur. Du bør vente til det ikke er minusgrader på natta, og utsikter til minst 3-4 dager uten nattefrost. De to nye midlene Alliance og DFF SC 500, kan også brukes ved lav temperatur på lik linje som lavdosemidlene. Pixxaro og nykommeren Mustang Forte bør antagelig ha minimum 6 °C.

Flurostar og Mekoprop krever temperatur rundt 10-12 °C og helst ikke under 5 °C om natta. Ariane S er det middelet som er mest temperaturfølsomt, bør ha over 12 °C og god temperatur om natten.

Resistens

Det anbefales ikke å bruke lavdosemidler alene, uten at det er planlagt oppfølgende sprøyting med resistensbryter. Zypar er et veldig godt middel i høstkorn med god effekt på resistent vassarve og kan brukes ved lav temperatur. Den er noe svak mot stemor og kan da blandes med Express Gold.

Flurostar og Mekoprop er gode resistensbrytere på vassarve, men krever temperatur på over 10 garder. De skal alltid blandes med et lavdosemiddel. Mekoprop i dose over 150 ml skal også kunne ta resistent balderbrå, men da må balderbråen ikke være for stor. Starane XL kan også benyttes, men bør blandes med Express Gold og blir da en dyrere løsning enn Zypar + Express Gold.

Alliance er kun resistensforebyggende, og må blandes med andre stoff for å være resistensbryter. Alliance er effektiv ved lav temperatur og sterk på stemor og rødtvetann.

Mot resistent balderbrå har vi nå fått Mustang Forte som kan brukes ved lav temperatur. Den er et bredvirkende ugrasmiddel bestående av tre aktive stoffer, god effekt også på resistent vassarve. Ulempen er at den har svært store begrensninger i etterkulturer (inntil 2 år) samt bruk av halm og gjødsel (ikke bløtgjødsel) der produktet er brukt. Se etikett.

Høstkorn sprøytet om høsten

Dersom en har sprøytet mot ugras om høsten står en friere i valg av tidspunkt nå på våren fordi det er mindre ugras, og åkeren får et forsprang. Generelt vil det kun være behov for en supplerende behandling som tar frøugraset. Grasugras bør i hovedsak være effektivt bekjempet, men kontroller likevel åkeren om våren.

Grasugras

Er det problemer med grasugras er følgende midler aktuelle å bruke; Atlantis WG , Hussar Plus OD, og Attribut Twin. Alle disse produktene er lavdosemidler. For de som har Hussar Tandem igjen er den aktuell å bruke om det er god jordfuktighet og glissen åker. Hussar Tandem må brukes opp innen 30. juni 2020. Atlantis er det midlet som har best effekt på markrapp. Aktuelle blandinger se plantevernkatalogen.

Attribut Twin skal i første rekke brukes der det er noe kveke, i tillegg til generelt frøugras og andre grasugras. (Effekten på markrapp kan være for svak og der tilsettes det Atlantis). Midlet er en sampakning av to lavdosemidler (Attribut WG 70 og Hussar OD), og vil ikke ha effekt på resistent ugras. I år har dosen i høstkorn av Attribut WG 70 blitt redusert fra 6 g per dekar til 5,3 g ved bruk før vekststadiet 30. I tillegg er det krav om 10 m vegetert buffersone mot overflatevann. Kveke og annet grasugras bekjempes best ved maks 2-3 blad og ved god jordfuktighet.

Vær oppmerksom på at Atlantis, Hussar Tandem ikke kan brukes i høstbygg, og Attribut Twin bare kan brukes i hvete.

Valg av middel

Middel velges ut fra de ugrasartene du har. Dose tilpasses utviklingsstadiet på ugraset, og størst dose bør nok brukes om ugraset er stort og det ikke er optimale temperaturforhold. Det er viktig å kontrollere at bekjempelsen har hatt tilfredsstillende effekt. Følg med på råd fra landbruksrådgivingen i kombinasjon med det du finner i vår Plantevernkatalog.