Kuban viser seg å ligge over Ozon i proteininnhold når de får tilført samme nitrogenmengde. Det lavere proteininnholdet i Ozon skyldes litt et høyere avlingsnivå, men mesteparten av forskjellen er en sortsegenskap.

  • Kuban er en god mathvetesort – ønsket av møllene
  • Fjorårets pris ved tidlig bestilling
  • Ha såkornet klart på gård i god tid  

Sesongen 2019 viste at det kan være en krevende øvelse å få matkvalitet (tilstrekkelig høyt proteininnhold) på høsthvete. Forsøk utført av NIBIO i 2019 påviste forskjell på sortene. Kuban viser seg å ligge over Ozon i proteininnhold når de får tilført samme nitrogenmengde. Det lavere proteininnholdet i Ozon skyldes litt et høyere avlingsnivå, men mesteparten av forskjellen er en sortsegenskap.

Høsthvete Kuban - statistikk.JPG

Kilde: Data er hentet fra NIBIO Bok 6, Nr 1, 2020, p 129

Dyrkingsråd for Kuban finner du her 

Vi tilbyr nå høstkorndyrkeren muligheten til å sikre seg tidlig leveranse av en god høsthvetesort, til fjorårets gunstige pris på følgende vilkår:

  • Kunde må ta imot såkornet i juni
  • Fjorårspris
  • Utsatt forfall: 1/9 2020
  • Minsteordre for direkte levering: 3 tonn
  • Så langt beholdningen rekker