21.10.2016 | Mikal Steinsli, Salgssjef I-mek

Åpen dag med visning av korntørke

Hele 50 personer møtte opp hos Lars Stokke i Skogn denne dagen, så det viser stor interesse for gjennomgang og erfaringsutveksling for korntørke i Trøndelag.

Hva var avgjørende for valget av korntørke?

Noe av bakgrunnen for valget av type tørke, tok utgangspunkt i det flisfyrte varmeanlegget på gården. En annen forutsetning var ønske om å ha stor lagringskapasitet og at lagrene kunne ha ulike celler slik at han kunne sortere på type korn, samt drive utleie av tørking og lagring.

I forbindelse med jobben har han en del reisevirksomhet, så det var meget viktig at dette var helautomatisk og kunne "styre seg selv". Lars begynte dermed å se på ulike løsninger og møtte etter hvert på Hans Stumberg som fungerte som kollega/rådgiver. Da han samtidig fikk sett på løsningene til Tornum, begynte brikkene å falle på plass.

Planlegging gir godt resultat

Lars tok kontakt med Felleskjøpet sin selger,Torstein Husby, og de begynte en møysommelig planleggingsprosess. Lars legger stor vekt på planleggingen, da dette er grunnlaget for et godt sluttresultat. Det har dermed tatt 1,5 år fra selger ble kontaktet og frem til tørka stod ferdig og klar til bruk.

Bekymringsfri hverdag med nytt anlegg

Han har nå fått seg ett anlegg bestående av tippsjakt, varmluftstørke og 8 siloer med en lagringskapasitet på ca. 450 tonn. Anlegget har 60 tonn/t transportsystem fra Skandia. I tillegg til eget korn og to lagringsceller utleid, har han fortsatt ledig kapasitet. De 8 siloene er bygd støvtette, noe som gir både bedre HMS og gjør at kornet er lagret helt fritt for mus og fugl. Kornet hindres da i å bli forurenset, og man får dermed utvidete muligheten til ulike bruksområder f.eks. egen fremtidig fôrproduksjon eller levere til leverandører som krever tette lager.

Til tross for at årets innhøsting i Trøndelag har vært noe av det mest krevende man kan huske, så har Lars aldri hatt mindre bekymringer rundt tørkingen. Alt har fungert slik det skal, men ett par småting skal likevel modifiseres og forbedres til neste sesong.

Felleskjøpet Agri takker for tilliten, og ønsker Lars lykke til videre med sin produksjon!

Engasjert gjeng på åpen dag.

Fasade med takoppbygg

Kornbonde Hans Stumberg har bidratt mye i planleggingen

Tippsjakt, tørke og lagringssiloer