YaraMila Høst (NPK 8-10,5-20)

YaraMila Høst er ei svært fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel. Den er tilsatt mikronæringsstoffene jern, mangan, bor og sink. I tillegg inneholder den svovel. Nitrogenet er i hovedsak i form av ammonium-N. Det er valgt for å bedre utnyttelsen av mangan. Det er viktigst på lette jordarter med høy pH. YaraMila Høst tilhører ikke basissortimentet til Yara i Norge, men et kvantum er likevel avsatt til norsk marked. Vi presiserer at fordi det er begrenset tilgang på YaraMila Høst må vi ta forbehold om varetilgang.

Fosfor bør plasseres nær såkornet

Av de tre hovednæringsstoffene N, P og K er det uten sammenligning fosfor som det er viktigst å plassere nede i jorda. Fosfor er i realiteten ikke mobilt i mineraljord. Derfor sier vi gjerne at det er røttene som må komme til fosforet. Plassering av fosforet nede i jorda og fortrinnsvis i nærheten av frøet/kornet er best. Tradisjonell radgjødsling i separate gjødsellabber er en god metode. Da havner gjødsla litt dypere enn såkornet, og mellom såradene. Noen har maskiner som kontaktgjødsler, eksempelvis Tume Nova Kombi.

Det er også en veldig god løsning. Her «møtes» rørene fra såkassa og gjødselkassa i overkant av en dobbelskivet skållabb, og såkorn og gjødsel plasseres enda nærmere hverandre. En tredje variant er bruk av startgjødselaggregat.

Fosfor stimulerer til god rotutvikling. Det bidrar til god etablering om høsten som gir sikrere overvintring og god start om våren. Gir du alt fosfor og kalium som avlinga trenger allerede ved såing, er det tilstrekkelig med prisgunstige gjødseltyper som NS ved vårgjødsling og påfølgende delgjødsling.

Ei avling på 100 kg korn fører bort 0,35 kg fosfor. Mao trengs det 2,5 kg P for å erstatte det som «eksporteres» med ei avling på 700 kg korn.

Kalium, smart å gi ved såing

Kalium er bra bevegelig i jord, men ikke så mobilt som nitrogen. Mineraljord har generelt god evne til å ta vare på kalium («binde») mellom vekstavslutning om høsten og fram til neste vår. På svært kaliumfattig jord kan kaliumgjødsling bedre overvintringsevnen. Tilførsel samtidig med såing er rasjonelt og smart.

Nitrogen. Skal, skal ikke?

Der det er tatt store kornavlinger uten å fjerne halm, eller der det er pløyd ned gammel eng uten kløver, er det sannsynlig at inntil 2,5 kg nitrogen/daa er lønnsomt. Etter gode forgrøder (oljevekster, åkerbønner, erter, kløverholdig eng, tidligpotet m.fl.) kan nitrogengjødsling fint droppes om høsten.

Erfaring fra forsøk viser at avlingsutslagene for tilførsel av nitrogen til høstkorn ved såing er usikre og i regelen små. At åkrene blir frodigere om høsten med nitrogengjødsling er et faktum, men det er ikke det samme som målbar meravling i treskinga et snaut år senere.

YaraMila Høst, hvor sterk gjødsling?

Denne NPK gjødsla fra Yara er laget som et svar på de mekanismene som er beskrevet for de tre hovednæringsstoffene over. Tradisjonell tilnærming med å la nitrogenbehovet styre gjødselmengden fører galt av sted for svært fosforrike gjødseltyper, illustrert i tabell 1.

Tabell 1: Mengde P, K, S og Mg som tilføres ved et nitrogennivå på 2,5 kg N

       

tilførsel kg/daa

 

kg/daa

kg N/daa

 

P

K

S

Mg

Fullgjødsel 20-4-11

12,8

2,5

 

0,46

1,35

0,28

0,13

NPK 15-7-12 ("Trippel-15")

16,7

2,5

 

1,09

2,07

0,33

0,00

YaraMila Høst (NPK 8-10,5-20)

31,3

2,5

 

3,28

6,22

0,63

0,00

MAP 12-23

20,8

2,5

 

4,79

0,00

0,00

 

Ta utgangspunkt i fosforbehovet

I stedet må en ta utgangspunkt i fosforbehovet. 100 kg kornavling trenger 0,35 kg P. Til ei avling på 750 kg korn trengs 25 kg YaraMila Høst for å tilføre like mye P som føres bort med avlinga. 25 kg gjødsel er 2 kg N med dette produktet.

Tabell 2: Mengde gjødsel som tilfører like mye fosfor som fjernes med ei kornavling på 750 kg.

       

tilførsel kg/daa

 

kg/daa

kg N/daa

 

P

K

S

 

YaraMila Höst (NPK 8-10,5-20)

25,0

2,0

 

2,63

4,98

0,50

 

MAP 12-23 (Phosagro)

11,4

1,4

 

2,63

0,00

0,00