08.09.2015 | Oddrun Karlstad, Redaktør Samvirke

– Grindstad er vår hovedsort på timotei og har vært det i mange år. Graminor har over tid jobbet for å finne en mer yterik sort, men har ikke lykkes med det, sier produktsjef såvarer i Felleskjøpet, Jon Atle Repstad.

Grindstad er toppsort over hele landet

Verdiprøvingsresultater de siste årene har vist at Grindstad er en toppsort over hele landet, noe som i seg selv er spesielt.

– Det kan både ha med hvordan verdiprøving kjøres og klimaet her til lands. Mange av feltene i verdiprøvinga ligger i de klimatisk gunstige områder og dermed færre prøver der det er et hardere klima, påpeker Repstad. Han sier videre at samarbeidet med Grindstad har vært nært og godt alle årene som dette har pågått.

Tollef Grindstad i eng av tomotei. Foto.

100 år en unik posisjon i markedet for en grassort

– Det kan godt være at det blir flere jubileer med den spreke 100-åringen. Grindstad timotei står for mer enn halvparten av kontraktproduksjonen som Felleskjøpet har med sine avlere. Vi produserer frø på ni grasarter og to kløverarter, totalt 11 arter fordelt på 24 sorter sier Repstad.

Tabell: Årlig salg av Grindstad timotei
Sesong Tonn
2009-2014 677,1
2004-2009 643,2
1999-2004 581,0
1994-1999 648,2
1989-1994 477,8

Milepæler - Grindstad timotei

1915
Grindstad anbefalt til dyrking av Selskapet for Norges Vel

1917
Første avtale med Felleskjøpet

1960-tallet
Carl Fredrik Grindstad begynner modernisering av sorten ved å ta to år med siloslått før frøhøsting

1970-tallet Nye forsøksresultater viser at Grindstad igjen er en fullt konkurransedyktig sort, og kontraktavlen av frø gjenopptas

1986 Tollef Grindstad og Felleskjøpet Østlandet (FKØ) inngår samarbeidsavtale. FKØ får enerett til representasjon for Grindstad i Norge

1988 Svaløf AB får representasjonsretten i Sverige

1996 Kesko OY får representasjonsretten i Finland

1996 Grindstad godkjennes i Canada

2001 Grindstad godkjennes i Estland

2005 Grindstad godkjennes i Latvia

2014: Grindstad eksportert til Tyskland. Grindstad eksporteres også til Island fra Sverige og Norge

En større artikkel står på trykk i Samvirke nr. 7 2015.