Under normal - start tiltak nå

Sommeren har så langt vært preget av mye varme/tørke på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag, mens det har vært vått og kjølig lengst nord. Grovfôravlingene rapporteres å være langt under normalen og etterveksten er dårlig. Våre naboland opplever tilsvarende situasjon, noe som kan føre til at tilgang på innkjøp av grovfôr også blir lavere enn normalt i år. Det bør derfor settes inn tiltak allerede nå, for å komme seg gjennom vinteren og opprettholde best mulig produksjon.

Hør TINE sin Podkast, der blant andre Rune bidrar med gode råd;

https://www.facebook.com/felleskjopet/posts/10156411880457230 

Alternativer til grovfôr

Felleskjøpet Agri oppfordrer alle kornprodusenter/frødyrkere til å ta vare på halm/frøhalm til dyrefôr i år. Kornåkre som er tørkeskadet er også aktuelle å høste til grønnfôr/helsæd. Når det gjelder enga er det viktig å tenke på å få størst mulig mengde – og kvaliteten på fôret må nedprioriteres til fordel for kvantitet. Det blir også viktig å få utnyttet utmarks-/innmarksbeitene maksimalt utover høsten for å spare vinterfôr.

Det kan i tillegg være aktuelt å så opp igjen arealer hvis det kommer regn. Felleskjøpet har både bygg, havre og raigrasfrø tilgjengelig på lager som kan gi en god avling utpå høsten.

Sett i gang tiltak raskt!

Felleskjøpet har lang erfaring med gode løsninger når grovfôrtilgangen svikter. I mange år har vi tilbudt FORMEL Fiber Grovfôrmangel som en løsning som gir svært gode resultater til melkekyr, ammekyr og ungdyr. Dette kraftfôret er svært fiberrikt og kan brukes som eneste kraftfôr, reduserer grovfôrtildelingen betydelig til mjølkekyr/ungdyr og det gir god melkeproduksjon, samtidig som god kvalitet på melka opprettholdes. Dette krever imidlertid spiseplasser til alle dyra.  Vi har også andre aktuelle kraftfôrløsninger som vist i tabellen nedenfor:

Dyreslag

Anbefalt løsning

Mengde/dyr/dag

Kommentar

Mjølkeku

FORMEL Fiber Grovfôrmangel

 

FORMEL Fiber Elite (kun fabrikk Stange pt)

Opptil 22 kg/dyr/dag

 

 

Opptil 17-18 kg/dyr/dag

Anbefales ved 30-50% grovfôrmangel

 

Anbefales ved 20-30 % grovfôrmangel

Okser

FORMEL Fiber Grovfôrrmangel

 

FORMEL Biff Intensiv

4 -6 kg/dyr/dag

 

Kan gis etter appetitt hvis fiberrikt grovfôr

Har man egen silo til okser, anbefales FORMEL Biff Intensiv

Ungdyr

FORMEL Fiber Grovfôrmangel/FORMEL Fiber Elite

FORMEL Biff Intensiv

4-6 kg/dyr/dag

 

Ammeku

FORMEL Fiber Grovfôrmangel/FORMEL Fiber Elite/FORMEL Biff Intensiv

 

Gi minimums-mengde grovfôr

1-5 kg/kraftfôr per dyr/dag avhengig av type grovfôr

Hvis man har ammeku og okser, anbefales FORMEL Biff Intensiv

Sau

FORMEL Sau Intensiv

 

Kan halvere grovfôrmengden og gi kraftfôr til energibalanse

FORMEL Lam anbefales til intensiv oppfôring av ikke slaktemodne lam

Våre FORMEL-blandinger er tilsatt mineraler/vitaminer og er trygge løsninger ved lite grovfôr.

Følg med dyra!

Med våre fiberrike kraftfôrløsninger kan man oppnå svært god produksjon på 30-50% mindre grovfôr, men dyra bør minimum ha vedlikeholdsbehovet med grovfôr. Følg med på hold og avføring og juster mengdene slik at dyra har normalt aktivitets- og produksjonsnivå.

Vi er på samme lag

Felleskjøpet Agri er i beredskap i forbindelse med situasjonen vi er i, og arbeider hardt for å sikre nok og riktige råvarer og bidra til å gjøre situasjonen best mulig for våre kunder. Dersom den økonomisk situasjonen blir vanskelig anbefaler vi at du tar direkte kontakt med vår kredittavdeling og gjør nødvendige avtaler.

Det er også etablert en samordningsgruppe med de andre landbruksorganisasjonene for å organisere videre tiltak.

Selv om situasjonen kan være vanskelig akkurat nå - skal vi sammen klare å komme oss gjennom vinteren med god produksjon.

Vi vil også legge ut mer info i tiden framover. 

Vi har for tiden ferieavvikling, og ved spørsmål angående fôr og løsninger kan du ringe kundetjenesten på 72 50 50 50, så hjelper de deg eller finner noen som er tilgjengelig for en fagprat.