Dette gir muligheter for raskt opptak, men kun små mengder kan tilføres på denne måten. Derfor supplerer og utfyller bladgjødsel NPK/Fullgjødsel®, Opti-NS og Kalksalpeter™.

Bladgjødsel brukes når plantene ikke får nok næring via røttene

Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. Det kan være i perioder med rask plantevekst når røttene ikke har kapasitet til å ta opp nok næringsstoffer, eller det er forhold i jorda som gjør at enkelte næringsstoff er utilgjengelig for plantene (feil pH). Det kan også være i situasjoner med næringstap ved utvasking, eller i situasjoner hvor plantene er stresset av for eksempel tørke eller oksygenmangel.

Bruk av bladgjødsel

Trenden ellers i verden er økende bruk av bladgjødsel for å oppnå store avlinger. Her brukes normalt et produkt med mange næringsstoffer, tilført flere ganger. Yara opererer med en avlingsøkning på 3-5% ved bruk av bladgjødsel. Dette er under forhold der det i utgangspunktet ikke er noen mangler. Er det næringsmangel, kan avlingsøkningen være vesentlig større.

Noen steder kjenner man til mangler av ett eller to mikronæringsstoff. Da er det normalt best å tilføre dette næringsstoffet alene eventuelt supplert med et bredspektret senere. I korn har f.eks. mangel på sink og/eller mangan størst utbredelse. I oljevekster dreier det seg oftest om bor og i poteter mangan og magnesium.

Blanding

Bladgjødsel kan normalt blandes med plantevernmidler, men det er viktig å sjekke den aktuelle blandingen med blandetabellen i Felleskjøpets plantevernkatalog eller Tankmix på yara.no

I noen tilfeller kan klebemiddel sløyfes når man blander plantevernmiddel med bladgjødsel da bladgjødsel inneholder sprede- og klebemiddel, men det er viktig å sjekke dette.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

Kulturspesifikke produkter

Yara har utviklet kulturspesifikke bladgjødslingsprodukter. Gramitrel er for korn, Brassitrel Pro for korsblomstrede vekster og Solatrel i potet. Yara har analysert kulturplantenes næringsbehov når de er i den mest intense vekstfasen, og satt sammen disse næringsblandingene som samsvarer med plantene forventede behov når veksten pågår for fullt.

Multinæringsprodukter

Multinæringsprodukter er alternativer til de kulturspesifikke. En kan se for seg at de er gode valg når kulturen av en eller flere årsaker «står i stampe» og trenger hjelp til å komme på offensiven igjen. Yaras Croplift har lang fartstid.

Opti Care

I år tilbyr vi i tillegg Opti Care fra Azelis. Croplift er et krystallinsk pulver, mens Opti Care er flytende og løser seg lett i vann - kort sagt gode bruksegenskaper. Disse produktene er også gode alternativ å bruke forebyggende før og under den mest intensive vekstperioden.

Megalab

Som et supplement til produktene tilbyr Yara bladanalyser for å bestemme hvilke næringsstoffer en åker er i mangel av. Tilbudet om bladanalyse gjelder kun for korn, gras og potet. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning for uttak av bladprøver.

Aminosol

Aminosol skiller seg ut fra de andre bladgjødslene. Det er en organisk NK-gjødsel til korn, potet, grønnsaker og frukt, med basis i aminosyrer. Aminosol er «snill» med bladene, styrker planter som er stresset og forbedrer opptaket av plantevernmidler og annen bladgjødsel. Tilleggsegenskap ved Aminosol er at den har en ubehagelig lukt som holder hjortevilt, hare og mus vekk. Videre er Aminosol oppført i Debio sitt register for driftsmidler til økologisk produksjon.

Lav pris

En dose på 200ml/daa av Gramitrel, Brassitrel Pro, Croplift og Opti Care koster om lag 10 kr/daa, mens en dose Solatrel på 1000 ml/daa koster ca. 56 kr/daa. En dose på 200 ml/daa med Aminosol koster om lag 15 kr/daa. Siden bladgjødsel normalt kan kjøres ut sammen med andre aktuelle plantevernmidler, blir det ingen kostnader for utkjøring.

Veiledning og omtale av bladgjødsel finnes i Felleskjøpets Plantevernkatalog

Sammenligning av næringsinnhold i ulike produkter:

Tidspunkt for tilføring i korn

Bladgjødsel bør tilføres før strekningsveksten til plantene, men siden opptaket av næring skjer via bladene må det være nok bladmasse til å ta opp næringen. I korn er det derfor tidligst aktuelt ved en sen ugrasprøyting og da gjenta ved begynnende strekning.

Råd før bruk

Det er svært viktig at kanner med flytende bladgjødsel ristes godt før bruk, ellers vil det kunne bli igjen rester i kannen. Det er også viktig at alt er godt flytende når det helles i sprøytetanken for å unngå tetting av siler og dyser. Noen har opplevd tetting av siler når bladgjødsel helles i sprøytas kjemikalifyller på grunn av at bladgjødsel har høy egenvekt og er tyktflytende. Det kan derfor være aktuelt å fylle bladgjødsel rett i tanken. Særlig for produkter i pulverform (eksempelvis Croplift), men også for flytende produkter, anbefales å helle bladgjødselproduktene i silen under lokket på vanntanken. La strålen fra vannslangen trekke med seg produktene litt etter litt ned i tanken under kraftig omrøring. Da er man forholdvis trygg på at alt er løst opp og at dyser ikke tetner.

Bladgjødsel vil i noen tilfeller kunne forsterke virkningen av plantevernmidler, så faren for sviskader øker noe ved blanding av flere midler. Unngå derfor overlapping ved sprøyting. Generelt vil det være plantevernmidlene som styrer vannmengde, dysevalg og min/maks temperatur for utkjøring. Både plantevernmidler og bladgjødsel inneholder klebemiddel tilpasset vannmengder mellom 10 og 25 l/daa. Ved blanding av flere produkter bør vannmengden økes for å redusere risiko for sviskader.

Lagres frostfritt

Bladgjødsel må lagres frostfritt for å beholde sine egenskaper over tid og unngå bunnfelling og krystallisering. Hvis kannen er lagret over fra forrige sesong, er det ekstra viktig å riste kannen godt før bruk.

Bladgjødsling får du kjøpt på Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Kontakt oss gjerne. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står i Samvirke nr. 5, 2017.