Årsaker til at bladgjødsling er særlig aktuelt i potet

Grunngjødsling ved setting og delgjødsling ved hypping er grunnmur og reisverk i næringstilførsel til potet. Men hoveddelen av vekstsesongen gjenstår når potetriset lukker radene. Hold det sammen med at potetplanta har et dårlig rotsystem og dyrkes på «lette», gjerne næringsfattige jordarter. Da har en forklaring på hvorfor bladgjødsling er særlig aktuelt i potet.

Enkeltnæringsstoffer

Bladgjødsling kan være begrunnet i behov for å rette opp påviste/synlige mangler. Tidligere erfaringer kan også ligge til grunn for behandlinger. Mangan (Mn) og magnesium (Mg) er enkeltnæringsstoffer mange bruker i potet. Felleskjøpet forhandler to flytende mangan-suspensjoner; Mangan 500 SC Lebosol og YaraVita Mantrac Pro. De er framstilt av hver sin produsent, men konsentrasjon og dosering er lik.

Magnesium selger vi som YaraVita Magtrac (suspensjon). Ekstra bortilførsel kan også komme på tale. Felleskjøpet har flytende borløsninger fra henholdsvis Lebosol og Yara, samme konsentrasjon og dosering fra begge leverandører.

Potetplanta svarer på fosfortilførsel

Rotsystemet til potetplanta imponerer ingen, det er grunt og lite. Fosfor er svært lite bevegelig i jord. Forenklet kan en si at røttene må komme til fosforet, og ikke omvendt. Fosfor påvirker bl.a. knollansettet og bladgjødsling på det stadiet er aktuelt. Yaras grødespesifikke bladgjødsel i potet heter Solatrel og er særlig rik på fosfor. Seniphos er et annet YaraVita-produkt rikt på fosfor.

Sterk risvekst, sterk knollvekst, fare for næringsmangel

Etableringsfasen til potet kan oppleves lang. Det tar fort en måned fra setting til spiring og ytterligere 2-3 uker til hypping. Men derfra skyter risvekst og knollvekst fart.

Begrensninger på næringstilgang på sensommeren fører til at riset fallerer, tilveksten reduseres og modninga kommer tidligere enn planlagt. Mange har erfart at det er krevende å opprettholde frodig ris på de viktige potetsortene Innovator, Nansen og Lady Claire. Multinæringsproduktene YaraVita Croplift (krystallinsk pulver) og Opti Care Lebosol (flytende gel) inneholder et bredt spekter med næringsstoffer. Ei slik «næringspakke» har som formål å stimulere planta til videre vekst i perioder der det røyner på.

Ekstra nitrogen på bladverket, Flex N18 m/Mn

En del dyrkere har lagt en gjødslingsstrategi der flytende gjødsel fra Flex er bærende element. Andre begrenser seg til å blande med nitrogen når en tørråtesprøyter. Her er gjerne Flex N18 med mangan (Mn) aktuell. Flex N18 kan du bestille rett fra produsent eller via Felleskjøpet Kundetjeneste.

Plantestimulanter i stresset åker

For å hjelpe planter som er stresset av kulde, vannmangel, andre plantevernmidler og lignende, er plantestimulanter (biostimulanter) aktuelle å bruke. Både Aminosol  og nykommeren Acadian er aktuelle. Felles for begge er små doser og gjentagende behandling. Tester med Acadian har vist økt knollansett.

Blandbarhet

Bladgjødslingspreparatene og plantestimulantene er i regelen godt blandbare med tørråtemidler. Men sjekk alltid blandetabellen i f.eks. Felleskjøpets plantevernkatalog. Der vil du se et unntak, Ridomil Gold Pepit skal ikke blandes med borprodukter.