03.12.2019 | Camilla Mellemstrand

Ottar Nilsson er agronom fra Jønsberg, har studert landbruksteknikk på Blæstad og er nå er kornprodusent på andre året på Hamar i Hedmark. Hans interesse for fangvekster starta da han kom over flere videoer hvor Gabe Brown, bonde fra Dakota i USA snakket om sine erfaringer med dekkvekster og redusert jordarbeiding.

- I det siste har det også blitt mer snakk om fangvekster her i Norge. Jeg bestemte meg for å kjøpe en eksaktspreder til denne sesongen for å prøve litt, og vil definitivt prøve mer neste år, forklarer agronomen.

Sår tidligere neste år

Kornprodusenten sådde 2,3 kilo Spire fangvekst ettårig og 1,2 kilo ettårig raigras. Dekkvekstene ble sådd med eksaktspreder i stående byggåker en uke før tresking, den 13.august.

- Hovedårsaken til at jeg sår fangvekster er at jeg ønsker et bedre vekstskifte, mer organisk innhold i jorda, mer jordliv og bedre jordstruktur som etterhvert forhåpentligvis gir høyere kornavlinger. Det er første gangen jeg prøver dette. Neste år skal jeg så en del tidligere, for plantene er litt små. Jeg hadde tenkt til å så tidligere i år også, men det var såpass mye kveke at jeg valgte å sprøyte med glyfosat før jeg sådde fangvekstene. Her i Hedmark er det 70 kroner i tilskudd per dekar for å så fangvekster. Det dekker nesten kostnaden til såfrø, som ligger rundt 100 kroner per dekar, forteller bonden.