Erter til modning har en fin økning fra forrige sesong

Våren 2015 ble det totalt omsatt 290 tonn såvarer av erter til modning. Med en såmengde på 25 kg skulle dette tilsvare noe over 11 000 daa. Dette var en fin økning fra forrige sesong (203 tonn såvarer). Vi må tilbake til 2011 for å finne større tall, da ble det totalt omsatt 377 tonn såvarer av erter.

Det er få sortsforsøk i erter i Norge

Vi må derfor skjele til våre naboland for å finne nye sorter til utprøving. Sortsvalget i erter 2016 heter fortsatt Ingrid. Ingrid gir stabilt gode avlinger under varierende forhold og er middels tidlig. Ingrid er en høy sort med god stråstyrke og gir lite spill ved høsting.

Ved dyrking av erter bør det gå seks år mellom hver gang på grunn av vekstfølgesjukdommer. Også ved vekstskifte mellom oljevekster og erter bør det gå 3-4 år mellom, på grunn av at begge arter er mottakelige for storknolla råtesopp.

Våroljevekster viser en noe fallende tendens

Dyrking av våroljevekster har vist en noe fallende tendens. I gjennomsnitt for de tre siste åra har det blitt omsatt ca. 30 tonn frø av våroljevekster. Dette skulle tilsvare noe under 40 000 daa.

Ikke alltid at vekstskifte er nok! 

Ved dyrking av oljevekster må det opprettholdes vektskifte på minimum seks år på grunn av storknolla råtesopp. At vekstskifte ikke alltid er nok fikk vi erfart hos noen kontraktdyrkere av oljevekster i 2015. På tross av mer enn tilstrekkelig vekstskifte ble plantene sterkt angrepet, trolig på grunn av mye fuktighet omkring blomstring. Soppen er avhengig av å vokse på kronblader som er falt av og som sitter fast på stengelen, kombinert med fuktighet den siste perioden. Sprøyting gjøres forebyggende ved fra full til avsluttende blomstring. Infeksjonsfaren kan beregnes med bruk av VIPS. Sprøyting før blomstring eller etter at blomstringen er over har ingen virkning. Sprøyting etter at symptomene viser seg har heller ingen virkning.

Såmengder og såmåte

Frøet av oljevekstene er smått og skal såes grunt (ca. 2 cm). Jorda bør være varm og ha god spireråme. Vanlige såmengder ligger på 0,6-1,0 kg pr dekar, men vil variere med 1000-kornvekta på frøet. Minste mengder brukes ved tidlig såing og godt såbed. Vær oppmerksom på at enkelte sorter (hybrider) blir omsatt i enhetspakninger som rekker til 14 dekar, og at vekta på pakningene kan variere. Enhetspakningens vekt divideres på 14 for å finne såmengde pr. dekar.

Er vekta på enheten 9 kg blir såmengden 9:14 = 0,643 kg per dekar. Dette gjelder for Majong i 2016. De andre sortene, Marie og Mosaik sås med 0,7-0,8 kg/daa. Cordelia rybs sås også med 0,7-0,8 kg/daa. Gjør grundig arbeid med dreieprøver og innstilling av såmaskin. Optimalt antall spiredyktige frø for rybs er 250-300 pr. m2 og for raps 200-250 pr. m2.

Sortsvalg

Cordelia rybs: Har ligget 4-5 % over Petita i avling i finske forsøk. Såmengde 0,7-0-8 kg per dekar. Veksttid 115 dager. Rybs har korteste veksttid, men ligger noe etter raps i avling hos oss.

Marie er den tidligste rapssorten og blir litt undervurdert i forsøkene. Tidlig modning gjør at fugler foretrekker Marie før de senere sortene. Anbefalt såmengde er 0,7 – 0,8 kg per dekar. Veksttid 123 dager.

Mosaik er noen dager senere enn Marie. I svenske forsøk ligger Mosaik høyt i avling, faktisk på høyde med hybridsortene. I norske prøvinger ligger Mosaik bare 4% etter Majong, noe som må sies å være godkjent av en linjesort. Såmengde 0,7-0,8 kg/dekar. Veksttid 126 dager.

Majong (SW-Seed) har ligget høyt i avling i svenske forsøk. I norske forsøk ligger den noe over Mosaik i avling, ca. 4%. Majong er raskere til å etablere seg om våren. Selges i enheter til ca. 14 dekar. Les av vekt på pakningen og divider med 14 for å få såmengde i kg per dekar. Veksttid 126 dager.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 02, 2016.

Ønsker du å kjøpe erter og oljevekster?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Finn Felleskjøpet nær deg.