Uendret sekkestørrelse

Høsten 2018 gikk gjødselbransjen i Norge ut med informasjon om at størrelsen på gjødselsekken skulle økes fra 600 til 750 kg fra 1. juli 2020. Som vi da kommuniserte var ikke den endelige utformingen av en ny sekk besluttet.

I arbeidet med å bestemme dimensjonene på den nye 750 kg sekken er det blitt klart at sekkedimensjonen for 750 kg vil få negative konsekvenser for transport med kystbåter i Norge. Dette gjør at en del av denne flåten blir uaktuell eller mindre effektiv til transport av gjødsel.

Frakt med gjødsel med båt langs norskekysten er sentralt for å få til optimal logistikk over hele landet. Det at en ny sekkedimensjon begrenser mulighetene for båttransport, er svært uheldig.

Med dette som bakgrunn ser vi nå at fordelene med å gå over til 750 kg storsekk er mindre enn ulempene, og bransjen har derfor besluttet å videreføre dagens storsekk på 600 kg også etter 1. juli 2020.

Bestilling av gjødsel

Kontakt en av våre salgskonsulenter,eventuelt vår Kundetjeneste på  tlf 72 50 50 50 og tast 31.

Du kan også bestille på Min Gård.

Her finner du Felleskjøpets butikk i ditt nærområde