Oppmøtet har vært like stort på tilsvarende møter i hele Sørøst-Norge. 

– Det er behov for oppdatert informasjon og råd om fôringsregimer og hva en kan gjøre for å få mest mulig ut av egne arealer og alternative ressurser. Og det er behov for å komme samme for dele bekymringer og finne løsninger, sier Rune Lostuen i Felleskjøpet.

Lostuen er produktsjef for drøvtyggerfôr og har presentert Felleskjøpets fôr og fôringsråd på flere av møtene som arrangeres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura, faglag og lokale landbruksmyndigheter.

Har du mer fôr enn du frykter?

Mange oppgir at de fikk halv avling eller mindre på 1. slåtten. Lostuen viser imidlertid til at høyt tørrstoffinnhold tilsier at det er mye fôr i rundballene og at en derfor ikke bare kan sammenligne antall baller med «normalen». Han oppfordrer til å ta fôranalyser for å få oversikt. – Det er ikke sikkert dere har så lite fôr som dere tror, sa han på Øyer-møtet.

Lære av vest- og nordlendinger

– Situasjonen krever at vi må omstille oss. Vi må legge prinsipper om moderne fôring litt til side og sørge for løsninger som fungerer med lav andel grovfôr. Her har vi mye og god erfaring fra situasjoner med grovfôrmangel på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Lostuen.

På møtene får bøndene presentert erfaringer og eksempler med bruk av det fiberrike kraftfôret FORMEL Fiber Grovfôrmangel  (se fagartikler her). Det er gode erfaringer med å dekke opptil 50 prosent av fôrbehovet med denne blandingen i høytytende besetninger, og det er gode erfaringer med bruk av blandingen i intensivert oppfôring av okser.

Halm = fôr

En gjenganger på møtene er at i år må all halm brukes til fôr.

– Halm blir viktig. Halmen må brukes til fôr, ikke til strø, understreket Oddbjørn Kval-Engstad, fagleder for grovfôr i NLR Innlandet under møtet på Øyer.

Felleskjøpet har startet formidling av halm via sine nettsider (se egen sak). Her har allerede mange kjøpere og selgere meldt seg. Det oppfordres til å gjøre avtaler så raskt som mulig.

Flere steder slås korn til fôr og det planlegges å så grønnfôr. NLR har på sine nettsider lagt ut en vurdering av priser i slike situasjoner, der det tas hensyn til avlingsskadeerstatning, fôrverdi og dyrkings- og høstekostnader.