Om høsten er det tillatt å bruke Atlantis og Boxer. Det er viktig å sprøyte til rett tid og kjenne til ulikhetene for de aktuelle midlene.

Fordeler ved høstsprøyting

Her er trukket frem noen av fordelene ved å sprøyte om høsten:

  • Sikrere grasugraseffekt pga bekjempelse av små ugrasplanter
  • Resistensbryting mot SU-resistent vassarve
  • Høstkornet får ett forsprang på ugraset om våren
  • Enklere bekjempelse om våren

Atlantis WG kommer i ny formulering, Atlantis OD

Vi har fortsatt en del Atlantis WG, men den er på vei ut og vil bli erstattet av en flytende formulering, Atlantis OD.Den flytende formuleringen har lavere konsentrasjon av aktive stoffer, og det skal derfor brukes høyere dose enn av WG. Maksdosen i høstkorn for Atlantis OD er 75 ml. Den kommer i 5 liters kanner. Effektmessig er de helt like, men OD er ikke godkjent i vårhvete. I tillegg vet vi at OD formuleringer gir raskere og bedre opptak enn WG formuleringen, og en evt fargeendring kan skje hurtigere.

Behandlingstidspunkt

Begge Atlantis-formuleringene er lavdosemiddel (SU-middel) med hovedsakelig bladeffekt. Best virkning får man ved tidlig behandling av smått ugras i god vekst og på grasugras fra 2 - 3 bladstadiet og fram til strekningsvekst.  Ved mye eller stort ugras bør maksdose på 25 g per dekar for Atlantis WG og 75 ml for Atlantis OD, brukes. Ved normal ugrasflora kan det være tilstrekkelig med 15-20 g/45-60 ml per dekar. 50 ml Mero per dekar må alltid tilsettes.   

Ugraseffekt for Atlantis

Atlantis har meget god effekt på grasugrasene tunrapp, markrapp, åkerkvein og raigras, og på vinterettårige ugras som balderbrå og vassarve samt spilloljevekster. Vær oppmerksom på at Atlantis er ett lavdosemiddel, og det vil ikke ha effekt på resistent ugras som for eksempel vassarve eller balderbrå.

Etter behandling med Atlantis kan kornplantene få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort.

Atlantis må ikke brukes i høstbygg eller i høsthvetesorten Magnifik.

Boxer

Boxer er godkjent brukt i alle høstkornartene. Middelet er hovedsakelig ett jordherbicid (80 %). Boxer kan brukes straks etter såing og frem til kornets 2-3 bladstadiet (BBCH 00-13). Optimal sprøytetid er når sprøytesporene akkurat blir synlig i åkeren, ca ett bladstadiet.  Dosering 200-300 ml per dekar. Høyeste dose brukes der det er mye ugras samt når det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Ugraseffekt for Boxer

Boxer har meget god effekt mot tunrapp. Av andre grasugras virker den meget effektivt mot knereverumpe og åkerkvein samt at den har noe virkning mot markrapp (høyeste dose). Av vinterettårige ugrasarter har Boxer meget god effekt mot vassarve, (også SU-resistent), klengemaure og rødtvetann samt noe effekt på stemor. Det er en ulempe at Boxer har dårlig effekt på spillraps samt ingen effekt på balderbrå som er vanlige ugras i høstkornåkre.

 

God effekt av ugrassprøyting om høsten; usprøyta til høyre. Bilde tatt våren etter.  Foto: Anne G. Kraggerud

Resistens

Boxer har en helt annen virkemekanisme en alle andre ugrasmidler og er derfor en resistensbryter. For å bekjempe SU-resistens vassarve bør dosen være minimum 200 ml per dekar.

Om Atlantis, som er et lavdosemiddel, brukes alene om høsten anbefales det å benytte midler med en annen virkningsmekanisme på våren. Dette for å redusere risikoen for utvikling av resistens. 

Blanding

Midlene kan blandes, men det optimale er antagelig å kjøre de hver for seg.  Effektmessig utfyller Atlantis og Boxer hverandre, men de har ikke helt sammenfallende behandlingstidspunkt. Ved blanding må man kompromisse litt på gunstigste behandlingstidspunkt for hvert middel, men bekjemper en bredere ugrasflora. Anbefalt dosering i blanding er 10-15 g Atlantis WG/ 30-45 ml Atlantis OD+ 50 ml Mero + 120-200 ml Boxer. Høyeste dosering gir sikrere effekt og brukes ved mye ugras og resistent vassarve.

Insekter

Tidlig sådde åkre (august) kan være utsatt for angrep av fritflue. Det kan da være aktuelt å blande med 15 ml Karate eller Decis Mega. Bekjemping av frittflue må skje senest på 1 ½ bladstadiet, og sammenfaller best med sprøytetidspunktet for Boxer. Frittflue angriper hvete, rug og rughvete.

Effekttabell om høsten

Kontroller alltid åkeren etter behandling for å se effekter og bygge erfaringer. Sjekk åkeren på nytt om våren for å avgjøre om ytterligere ugrasbekjempelse er aktuelt på hele eller deler av skiftet.

Vær- og vekstforhold

Kulturen og ugraset bør være i god vekst ved behandling med Atlantis og Boxer. Laglig jord (ikke for mye klump) gir best virkning av Boxer. Kornet skal sås minst 3 cm dypt og være godt dekket av jord. Passende jordfuktighet gir gode virkningsforhold, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Effekten kan reduseres noe på humusrik jord. Etter kraftig regn, slik at røttene lider av luftmangel kan en forbigående gulfarging oppstå. Boxer bør ikke brukes i perioder med nattefrost.

Det tilrådes ikke å benytte Atlantis om man har klimaforhold, ugunstig jordstruktur/vassjuk jord svak rotutvikling eller andre forhold som gjør at åkeren ”sliter”/ er stresset. Unngå utsikter til nattefrost i 3 påfølgende netter. 

Avstand til vann

Boxer skal ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter. For Atlantis gjelder det generelle begrensingen for alle plantevernmidler på 3 m.