13.02.2023 | Ragnar Dæhli, forretningsområdesjef plantekultur

Men det forutsetter både høy energikonsentrasjon, tilstrekkelig råprotein, god fordøyelighet og god smakelighet.

I grovfôrkatalogen finner du frøblandinger som passer for det grovfôret som skal produseres, enten det er til høytytende mjølkekyr i Troms, sinkyr på Voss eller sau på innmarksbeite i Østerdalen.

Innenfor frø har vi et rikt sortiment av engfrøblandinger, grøntfôrblandinger, fôrgras, viltblandinger, engbelgvekster og grøntfôrvekster. To nye blandinger ble lansert i 2021: SPIRE Resåing og SPIRE Surfôr Fiber. Vi kan nå også tilby tre av våre mest solgte blandinger 200 kilo storsekk. Det er SPIRE Surfor Pluss 10, SPIRE Surfor Vinter og SPIRE Surfor Normal.

For økologiske produsenter kan vi tilby Natura frøblandinger.

Mye av grasavlinga går tapt før den kommer på fôrbrettet, og dette tapet skjer på ulike steder i kjeden. Været er en påvirkende faktor, men med riktig teknikk og blant annet bruk av ensileringsmidler kan tapet reduseres betydelig. Vi har et bredt sortiment innenfor saltbaserte, syrebaserte og biologiske ensileringsmidler.

For å oppnå tilstrekkelig tetthet for å hindre at oksygen trenger inn i ballen og forlenger ensileringsprosessen, må det til en viss mengde film for å holde tett. Tradisjonelt har man derfor sagt at seks lag av en 25 my-film er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. Katalogen viser vårt sortiment av rundball- og firkantplast, breiplast og plansiloplast. Samt pressegarn. Vi har også en nyhet som heter Triowrap Loop, som består av 30% resirkulert landbruksplast. Den har allerede mottatt mange gode tilbakemeldinger fra bønder i Norge, og er en fin måte for bonden å «kjøpe tilbake» noe av plasten man setter til livs.

På de siste fem sidene finner du plantevernmidler til bruk på grasmark og virkningstabeller. Tiltak som vekstskifte, brakking, kalking og drenering skal alltid ha hovedfokus, og er viktig både forebyggende og som en del av et integrert plantevern, men har først gras og ugras spirt, så er det direkte tiltak som kreves.

I katalogen finner du også noen relevante artikler for deg som grasbonde:

Grovfôrets suksessoppskrift: Å høste gras kan være en kostbar affære, men gjør du de rette grepene kan du bli rikelig belønnet gjennom gode produksjonsresultater i fjøset. Effektiv grasdyrking handler i stor grad om god planlegging og rasjonelle løsninger.

Et godt gjenlegg: Det er viktig å være nøye med arbeidet for å sikre et godt resultat. En vellykket etablering avhenger av god ugrasbekjempelse samt at grasfrøet sås jevnt og ikke for dypt.  

Velg riktig frøblanding til grovfôr: Gir en indikasjon på hvilke frøblandinger som kan passe hvor gården din ligger.

Nye frøblandinger fra Felleskjøpet: Omtale av våre to nye blandinger, SPIRE Surfôr Fiber og SPIRE Resåing.

Kalking- mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensialet: Riktig pH-verdier i jorda fremmer gode avlinger til fôr- og matproduksjon. Kalking gir økt arealproduktivitet og bedre utnyttelse av innsatsfaktorer.

Grovfôr og kraftfôrvalg: Felleskjøpets kraftfôrsortiment er tilpasset et bredt spekter av produksjoner, grovfôrkvaliteter og ytelsesnivåer. Dyrker du grovfôr av god kvalitet, gir dette også mulighet for høg norsk-andel i kraftfôret/fôrrasjonen.

Ta med deg verdien av graset helt frem til fôrbrettet: Grovfôr og spesielt surfôr av gras er den største og viktigste delen av fôrrasjonen til norske drøvtyggere. Det er også på grovfôret den enkelte har mulighet til å påvirke resultatet i størst mulig grad selv.

TrioWrap Loop: Ny type strekkfilm som består av 30% gjenvunnet plast, og reduserer klimaavtrykket med 29%. Produktet, i seg selv, er 100% resirkulerbart.

Plast tar vare på den viktigste ressursen vi har- graset: Viktigheten av å bruke nok lag med plast, samt plast av god kvalitet.

Skal minske klimaavtrykket fra landbruksplasten med 30 %: Gjennom en unik satsing tar nå tre store nordiske aktører ledelsen for å minske klimapåvirkningen fra landbruksplast. Strategien vil gi lavere produksjon av ny plast og redusere utslippene av CO2 med en tredel.

Resirkulert plast gjør det bra: Salget av Triowrap Loop med 30 prosent resirkulert plast øker mye både i Sverige og Norge. Kundene er fornøyd, prisene er fordelaktige, og så brukes det mindre olje i produksjonen.

CropPLAN også for grovfôrdyrkaren: Med grasmodulens inntog i CropPLAN dekkast fleire av grovfôrdyrkarens behov til eit gardsstyringsverktøy.

Meir økonomisk utnytting av mineralgjødsla: Det er viktigare enn nokon gong å sørgje for at ein får mest mogleg ut av mineralgjødsla, samstundes som ein ikkje skal bruke unødig mykje. For å minske overlapp og unødig gjødselbruk er kantspreiingsutstyr og seksjonskontroll gode hjelpemiddel.  

Ugraskamp i gjenlegg og eng: Etter og rundt våronna ser vi at både sådde og usådde frø våkner til liv. Utrolig hvor mye en IKKE har sådd som dukker opp. Hvordan skal vi håndtere ugraset?