10.05.2017 | Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering

At redskap kan ta fyr er et ikke ukjent fenomen, men sjelden er det hva utstyret håndterer som er årsaken til at det kan begynne å ryke.

Hva er egentlig varmegang?

På graset er det naturlig gjærsopp. Denne skal sørge for å bryte ned graset slik at det visner. Dette er helt vesentlige biologiske prosesser fordi vi ellers hadde «druknet» i gammelt gras. Når vi høster grovfôr vil vi nødvendigvis få med oss noe av denne gjærsoppen inn i surfôret. Grunnet en normalt temperaturøkning i den første fasen av ensileringsprosessen vil gjærsoppen også kunne oppformere seg til et større antall.

Normalt er ikke dette noe problem under lagringsperioden, men når silomassen utsettes for oksygen igjen så våkner gjærsoppen og kan gi utfordringer under utforing.

Gjærsoppen vil bruke av næringa i graset, spesielt sukker og melkesyre til å produsere vann, varme og karbondioksid. Når melkesyra forsvinner stiger pH og forholdene for evt smørsyrebakterier vil også bedres.

I en plansilo kan derfor tørrstofftapet i løpet av ei lita uke blir langt større enn under hele lagringsperioden dersom surfôrmassen eksponeres for oksygen, spesielt om massen er dårlig pakket og lufta går innover.

All temperatur økning i surfôr/miks stjeler energi. Da surfôr består av størstedelen vann så skal det en del energi til for å øke temperaturen på dette vannet slik at vi kjenner det fysisk.

Miksevogna øker faren for varmegang

I dag er det en betydelig bruk av miksevogner. Både for å blande inn alternative fôrmidler eller en enklere miks av ulike grovfôr kvaliteter med eller uten kraftfôr i rasjonen. Dette øker faren for varmegang betydelig. Først fordi man blander inn store mengder luft, men også det faktum at både kraftfôr og andre alternative fôrslag inneholder store mengder lettløselige karbohydrater som virker som næring for gjærsoppen. Temperaturen kan derfor stige betydelig i løpet av noen få timer.

Da energien til denne temperaturøkningen egentlig var tiltenkt dyra, blir energinivået i en slik miks redusert. Den hygieniske kvaliteten blir også forringet og fôret oppleves ikke like ferskt. Dette setter også ned opptaket. I et robotfjøs med full kapasitetsutnyttelse vil dette virke meget negativt da også antall besøk i roboten vil kunne reduseres grunnet mindre aktivitet og redusert melkemengde.

Forebygging, alltid en foretrukket løsning

Har man først fått utfordringer med varmegang i miksen er det helt nødvendig å sette inn tiltak som utsetter varmen. Imidlertid er forebygging langt billigere og mer effektivt. Ved å ha et stabilt surfôr skal det mer til før miksen tar varme. Ved bruk av kjemiske ensileringsmidler under innlegging vil man sikre en rask pH senkning. Plantecellene vil da sprenges og varmegang under innlegging vil reduseres. Dette hemmer oppformering av gjærsopp og virker således også positivt ved åpning.

Midler tilsatt propionsyre vil også virke hemmende på gjærsoppen, men er ikke like viktig som å redusere varmeøkningen under innlegging. Biologiske midler inneholdende hetrofermentative bakterier vil produsere noe eddiksyre og derigjennom også redusere faren for temperaturøkning. Imidlertid ønsker man minst mulig eddiksyre i surfôret fordi det påvirker smak negativt og at det brukes opp energi til produksjon.

Tilsetting direkte i miks

Har man likevel fått varmegang eller vil forbygge på spesielt varme dager, kan man tilsette propionsyre direkte i miksen for å slå ned gjærsoppen. Ensil Fullfôr vil med sitt høye innhold av propionsyre virke meget effektiv. Det er også fullt mulig å bruke andre maursyre/propionsyre produkter. Ensil Ekstra inneholder 38 % propionsyre og vil således også være et godt alternativ. Ensil Ekstra er også fremstilt på en slik måte at det kan brukes i økologiske landbruk.

Doseringen er det ikke noe fasitsvar på. Dette avhenger av utetemperatur, fôrmidler, antall blandinger pr dag og ikke minst stabiliteten til surfôret. Det anbefales derfor å starte med 2 liter pr tonn miks og dosere opp til man ikke ser respons i økt fôropptak.

Noen velger å konsekvent bruke et par liter pr tonn i perioden fra medio mai til medio august, altså når utetemperaturen er i et nivå hvor varmegang blir påskyndet.

Ensil Fullfôr og Ensil Ekstra finnes i fat og pallekontainere.

Trenger du å kjøpe ensileringsmidler?

Ensileringsmidler bestilles hos Felleskjøpets Kundetjeneste på tlf 72 50 50 50 eller på nærmeste butikk. Har du ytterligere spørsmål kan du også kontakte en av våre fagkonsulenter.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 5, 2017.