Om vi har lært noe denne våren, må det være at renslighet og hygiene forebygger og begrenser smitte. Svine- og fjørfeprodusentene har forstått dette for lenge siden, mens en kanskje har sett «litt stort på det» i planteproduksjonen.

Da floghavreloven ble innført i sin tid, var det fordi en likegyldig handtering gjorde at ugraset tok fullstendig overhånd. Nå har vi fått inn hønsehirse, som er et adskillig tøffere ugras, rangert som verdens tredje verste. Det er ikke noe regelverk for å redusere utbredelsen av den, og en må derfor gjøre de viktigste tiltakene selv.

En av utfordringene med hønsehirsa er at den krever varm jord for å spire (ca 13-15°C), noe som betyr at den gjerne dukker opp etter normal frøugrasbekjempelse. I tillegg spirer den gjennom hele sommeren. Strategi for bekjempelse må derfor være annerledes enn for den mer kjente ugrasfloraen.

Kjennetegn

Hønsehirse har brede blad som ofte er rødfarget ved basis, den setter kraftige, ofte flate buskingsskudd, og stilken er øyeforma. Det er observert opp til 50 buskingsskudd per plante, så det sier seg selv at formeringsevnen er stor. Aksene kan være både rødlige og grønne. Den produsere mange frø, opptil 400 frø per aks. Frøene er levedyktig i jorda i ca 10 år.

720x480 Nyspirt-hirse.jpg

Nyspirt hønsehirse, Foto: John I. Øverland, NLR Viken

Bekjempelse

Integrert plantevern

Å gå jevnlig i åkeren i vekstsesongen er viktig. Finner du den første planten, kan du ved luking unngå oppformering og spredning. Videre er all god agronomi også her et godt tiltak for å begrense spredning. Drenering, kalking, vekstskifte, samt å unngå jordpakking gir ikke bare kulturplantene et fortrinn i forhold til ugraset, men sannsynligheten for god avling er også stor. En tidlig etablering av en tett kultur konkurrerer alltid godt mot lyselskende ugras.

I tillegg er godt renhold av redskap og maskiner viktig for å hindre spredning mellom areal. Særlig er dette viktig dersom du mistenker at det kan være hønsehirse i området, og da vil spesielt treskere og presser være utsatt for å spre modne frø.

Kjemisk bekjempelse

I korn har vi to floghavremidler, Axial og Puma Extra, som kan brukes i alle kornartene med unntak av havre (ikke i gjenlegg). Begge midlene kan brukes fra kornet har 2 blader (BBCH 12). Puma Extra kan brukes frem til ferdig busking (BBCH 29), mens Axial kan brukes noe lenger, frem til flaggbladet så vidt er ute (BBCH 39). Kulturen skal være i god vekst ved behandling.

Under vekstforhold som gir fremspring av hønsehirse over lang tid bør man vente litt med å sprøyte slik at man får med seg ugras som spirer seint. Axial er da det mest fleksible middelet.

Undersøkelser gjort av Norsk Landbruksrådgiving Viken har vist at bruk av glyfosat i modent bygg reduserer spireevnen til 7-10 %. Man får dermed begrenset mengden betydelig, men ikke fjernet den helt.

Kjemiske tiltak i hvete

I tillegg til midlene nevnt over har en mulighet til å bruke det allsidige ugrasmiddelet, Attribut Twin, i hvete. Det har god effekt på både frøugras og grasugras som kveke, tunrapp og hønsehirse. Middelet har blad- og jordvirkning og kan brukes fra 2 bladstadiet og frem til ferdig busking (BBCH 29). Atributt Twin har best effekt på hønsehirsa før den har to blader. Da middelet er både et blad- og jordherbicid vil den ta planter som har spirt og som vil spire ca 1-3 uker frem i tid. Midlet krever god jordfuktighet for å få effekt av den jordvirkende delen.

I oljevekster, erter, åkerbønne, potet og mange grønnsakskulturer har en mulighet til å bruke Zetrola (Agil) eller Focus Ultra. De har svært god effekt mot hønsehirse i tillegg til kveke og floghavre. Midlene er også resistensbrytere mot midlene som kan brukes i korn. Det er derfor en god resistens strategi å ha et godt vekstskifte.


Arbeid med å finne ut mer om hønsehirsa

Felleskjøpet er med i et stort samarbeidsprosjekt (ECRUSLI) der hovedmålet er å finne effektive integrerte bekjempingstiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker.