Høsthvete 

Kuban 

Yterik, svært stråstiv sort. Noe utsatt for gulrust. 

600 kg 

Ozon 

Ny, høytytende høsthvete.  

600 kg 

Julius 

Hovedsort i Sverige. God avling. God kvalitet 

700 kg 

Norin 

Tidlig sort som i gode år i de beste områdene kan være forgrøde for høstraps.
Litt lavere avling enn de andre sortene. 

700 kg 

Festival ØKO 

Økologisk høsthvete. Import.  

700 kg 

Fôr-høsthvete 

Ellvis 

God stråkvalitet, yterik. Høyt og stabilt falltall. Sterk mot gulrust.  

600 kg 

Jantarka 

Fôr-høsthvete. God avlingsnivå. Noe gulrust. Begrenset tilgang. 

600 kg 

 

Sortsforsøk i høsthvete 2015-2017 

 

Bygg 

Galileoo 

Tidlig, høytytende hybridsort. En sekk tilca 50 daa ved tidlig såing, seinere rekker
en sekk til
ca 35 daa. Begrenset tilgang. 

Ca 450 kg 

KWS Meridian 

Høytytende høstbygg. 

500 kg 

Høstraps 

Explicit 

Ligger på topp i avling 

Ca 10 kg 

Dariot 

Høyt avlingspotensiale. Klar for tidlig levering. 

Ca 10 kg 

Spelt 

Ebners Rotkorn 

Økologisk spelt 

500 kg 

Zollernspelt 

Ubeiset spelt. Yterik sort. 

600 kg 

Rug 

KWS Daniello 

Høy avling 

Ca 450 kg 

KWS Binntto 

Høy avling 

Ca 450 kg 

SU Performer 

Godt avlingsnivå i norske prøvinger 

Ca 450 kg 

Rughvete 

Empero 

Høytytende sort med gode dyrkingsegenskaper. Stråstiv. 

600 kg 

Neogen 

God avling 

500 kg 

Cappricia 

Meget høytytende sort. 

700 kg 

Cappricia ØKO 

Meget høytytende sort. 

700 kg