13.03.2019 | Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering

Ensileringsmidler sikrer at man i større grad tar med seg verdien fra graset helt frem til fôrbrettet. Beregninger ut fra forsøk på Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) viser at man kan få så mye som 60 liter mer melk pr. rundballe ved bruk av effektive ensileringsmidler.

Gras som fôrmiddel

Drøvtyggeren har helt unike egenskaper til å utnytte gras som fôrmiddel. På beite vil kua kunne ha en betydelig produksjon bare fra graset. Dette skyldes i stor grad økt opptak, men også at innholdet av næringsstoffer i graset er balansert når det gjelder hva dyra trenger. Under ensileringsprosessen vil imidlertid graset endre karakter og surfôret vil ikke ha den samme sammensetningen som før høsting. Under ensileringsprosessen er det derfor et mål om å redusere nedbrytingen/endingen i graset så mye som mulig.

pH-reduksjon

Under alle former for konservering er det en fordel at dette skjer så raskt som mulig for minst mulig tap av næring. En rask pH-senkning vil derfor gi et raskere stabilt fôr og det blir mindre nedbryting av næringsstoffene. Effektive ensileringsmidler vil bidra til en raskere reduksjon, for bakteriemidler forutsetter det imidlertid at det er nok sukker tilgjengelig.

Økt produksjon fra surfôr tilsatt ensileringsmidler

Skal man øke produksjonen fra eget grovfôr må man samtidig utfordre dyra.

Reelle melkeproduksjonsforsøk i regi av SLU viste en økning i melkeproduksjon på 3,5 liter energikorrigert melk pr. ku/dag ved bruk av surfôr tilsatt ensileringsmidler. Her var mengden importert protein redusert, hovedsakelig i form av soya. Total mengde energikorrigert melk ble ikke redusert selv om soya andelen ble det. Ved høy andel soya fikk man ikke disse effekten av ensileringsmidler da kua allerede fikk den nødvendige delen av proteinet fra kraftfôret.

Hver rundballe gir mer melk

Med et utgangspunkt på 245 kg TS/rundballe og opptak på 12,3 kg TS/ku/dag, slik som i dette forsøket, vil en rundballe rekke til 20 kyr. Om vi går ut fra 3 kg mer energikorrigert melk på samme mengde grovfôr slik det ble oppnådd, vil det i praksis gi 60 liter mer melk pr. rundballe. Ved å ta vare på proteinet i graset ved bruk av ensileringsmidler kan importerte proteinråvarer derfor reduseres og melka produseres på en større andel norskprodusert fôr.

Ulike ensileringsmidler

  • Ensil 1 og Ensil Pluss er syremidler som effektivt senker pH raskt. I forsøk fra SLU med Ensil Pluss viser resultatene at syremidler tar vare på den største andelen av proteinet i graset som gjør at importert kan reduseres. Effekten av syre er større til lavere tørrstoff i graset er.
  • Xtrasil Lp og Xtrasil Ultra er saltbaserte midler. Disse gir også en god effekt på å ta vare på proteinet. Xtrasil-midler er ikke korroderende, men skal kun brukes i rundballer eller åpne/utvendige plansiloer. Xtrasil Lp og Xtrasil Ultra kan ikke bruke i økologisk produksjon og må ikke medblandes.
  • Xtrasil-Bio Lp er et biologisk middel hvor man også ser effekt på redusert proteinnedbryting.
  • Felleskjøpet har et komplett utvalg av ulike ensileringsmidler for å sikre grovfôrkvaliteten.

Ytterligere informasjon evnt. ønsker du å kjøpe ensileringsmidler?

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 2 2019.